Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

 • De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, Eindhoven, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te onderhouden, te stimuleren, te verbeteren en verder uit te breiden.

  Voor de ruim 5300 wooneenheden en meer dan 12.300 inwoners in de wijk Achtse Barrier heeft de stichting tot doel het verwezenlijken van de volgende zaken:

  • het beheer van de benodigde middelen;
  • het geven van voorlichting; het geven van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot zaken die de leefbaarheid in de wijk betreffen;
  • het onderhouden van contacten, overleggen en samenwerken met bewoners, bewonersorganisaties, stichtingen en instellingen, die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven;
  • het voeren van besprekingen en eventuele onderhandelingen met alle daarvoor in aanmerking komende overheidsinstanties en/of andere natuurlijke rechtspersonen;
  • het onderhouden en opzetten van werkgroepen voor diverse onderwerpen voor de wijk;
  • het subsidiëren, initiëren en bevorderen van bewonersinitiatieven en activiteiten;
  • een verbindende factor zijn tussen de buurtbewoners.

  Dit ter verbetering van het welzijn, de leefbaarheid en de veiligheid van alle bewoners van de wijk Achtse Barrier.

  De Stichting stelt zich ten doel de Achtse Barrier een vitale en onderling verbindende wijk te laten zijn.

 • Meer van onze leden

  Samen Sterk in Holy

  Samen Sterk in Holy

  Samen Sterk in Holy is een met, voor en door bewonersinitiatief in de wijk Holy in Vlaardingen. Samen met bewoners ...

  Lees meer >
  Bewonersorganisatie Gilden

  Bewonersorganisatie Gilden

  Bewonersorganisatie Gilden verbindt de bewoners uit de Gildenwijk in Spijkenisse door activiteiten te organiseren ...

  Lees meer >
  Door Achterveld Voor Achterveld / DAVA

  Door Achterveld Voor Achterveld / DAVA

  DAVA is de afkorting van Door Achterveld Voor Achterveld. Deze vereniging van vrijwilligers heeft als doel ervoor ...

  Lees meer >