Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

 • De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, Eindhoven, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te onderhouden, te stimuleren, te verbeteren en verder uit te breiden.

  Voor de ruim 5300 wooneenheden en meer dan 12.300 inwoners in de wijk Achtse Barrier heeft de stichting tot doel het verwezenlijken van de volgende zaken:

  • het beheer van de benodigde middelen;
  • het geven van voorlichting; het geven van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot zaken die de leefbaarheid in de wijk betreffen;
  • het onderhouden van contacten, overleggen en samenwerken met bewoners, bewonersorganisaties, stichtingen en instellingen, die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven;
  • het voeren van besprekingen en eventuele onderhandelingen met alle daarvoor in aanmerking komende overheidsinstanties en/of andere natuurlijke rechtspersonen;
  • het onderhouden en opzetten van werkgroepen voor diverse onderwerpen voor de wijk;
  • het subsidiëren, initiëren en bevorderen van bewonersinitiatieven en activiteiten;
  • een verbindende factor zijn tussen de buurtbewoners.

  Dit ter verbetering van het welzijn, de leefbaarheid en de veiligheid van alle bewoners van de wijk Achtse Barrier.

  De Stichting stelt zich ten doel de Achtse Barrier een vitale en onderling verbindende wijk te laten zijn.

 • Meer van onze leden

  Stichting Kleinbedrijf

  Stichting Kleinbedrijf

  De Stichting Kleinbedrijf stelt zich ten doel een 'ondernemerschapsmodel' te ontwikkelen dat voldoet aan 3 ...

  Lees meer >
  DriveToConnect

  DriveToConnect

  DriveToConnect zet zich in voor het realiseren van een inclusieve samenleving en brengt daarvoor "Mensen en ...

  Lees meer >
  VughtParticipeert

  VughtParticipeert

  De vereniging VughtParticipeert (VP) wil de inwoners van Vught en omgeving in staat stellen te participeren in de ...

  Lees meer >