Kracht van Zuilen

 • Stichting Kracht van Zuilen is een bewonersinitiatief in Utrecht. De Stichting werkt aan ontmoeting, verbinding, mooie programma’s en ondersteuning van bewonersgroepen in de hele wijk Zuilen.

  De stichting ondersteunt bewonersiniatief in de wijk en verbindt de krachten die Zuilen heeft. Omdat ze gelooft dat dit bijdraagt aan een leefbare, gezellige en sociale wijk voor iedereen. Omdat ze graag wil dat de voorzieningen in Zuilen toegankelijk zijn en blijven voor iedereen die dat nodig heeft. En omdat ze weet dat bewoners heel veel voor elkaar willen en kunnen betekenen, als ze elkaar weten te vinden. De Kracht van Zuilen bouwt mee aan een burennetwerk voor informatie, onderling advies en burenhulp.

  “De Kracht van Zuilen, dat zijn natuurlijk de bewoners, voor een wijk waarin iedereen opvalt en niemand uitvalt”

  Een belangrijke rol voor de Kracht van Zuilen is het meedenken met bewonersinitiatieven.

  Bij de volgende, nu goed lopende initiatieven waren vrijwilligers uit de Kracht van Zuilen zelf (mede) trekker:
  • Repair Café Zuilen in buurthuis Zuilen.
  • Pannenkoekenhuisje “Bij Beatrix”, in buurtcentrum de Beatrix
  • Jaarlijkse buurtinitiatievenmarkt tijdens het ZON-festival.
  • Maandkalender (poster in de wijk) met evenementen in het Vorstelijk Complex, ZIMIHC theater Zuilen, bij de Parel en van bewonersgroepen en sociale organisaties.
  • Herinrichting hal en huiskamer van Buurtcentrum de Beatrix.
  • Totstandkoming Zuilens Portret in de Beatrix van kunstenaar Cas Slagboom.
  • Weggeefactie 75 vrijkaarten van gemeente Utrecht voor het EK vrouwenvoetbal aan kinderen en jongeren uit Zuilen

  Dit jaar zijn de werkzaamheden van de Stichting Kracht van Zuilen gericht op het opzetten van een burennetwerk Een netwerk voor het uitwisselen van informatie en het matchen van vraag en aanbod van burenhulp. Het wordt een netwerk van en voor alle organisaties en bewoners die in de wijk actief zijn.

  Kracht van Zuilen werkt vaak vanuit het Vorstelijk Complex. Een  buurtcentrum met actieve bewoners,  activiteiten en bewonersorganisaties, de sociale makelaars van Me’kaar, een theater van ZIMIHC voor kunst in je leven, en het sociale restaurant van The Colour Kitchen.  In dit centrum willen ze graag bewoners zelfbeheer realiseren, maar vooral: een buurtcentrum vormgeven waar iedereen zich thuisvoelt.

 • Meer van onze leden

  Stichting R3NEW

  Stichting R3NEW

  "Wij dromen van een buurt of wijk waar kinderen spelen, en ouderen genieten. Een plek waar diversiteit mag ...

  Lees meer >
  Aan den Hofpad

  Aan den Hofpad

  - NAAST elkaar VOOR elkaar MET elkaar - Aan den Hofpad is  een organisatie die paramedische zorg biedt voor ...

  Lees meer >
  Stichting Duurzaam Steenwijkerland

  Stichting Duurzaam Steenwijkerland

  Stichting Duurzaam Steenwijkerland is een bewonersorganisatie waarin vrijwilligers in diverse projecten werken aan ...

  Lees meer >