StadsLAB033

 • StadsLAB033 is een inspirerende ontmoetingsplek in Amersfoort waar diverse partijen ontdekken en ervaren hoe het anders kan.

  StadsLAB033 pakt gevraagd en ongevraagd maatschappelijke vraagstukken op, zoals inclusie, participatie, diversiteit en de veranderende rol tussen overheid, burgers en (sociaal) ondernemers. Ze brengen verschillende partijen samen. Door elkaar te ontmoeten, inspireren en samen te experimenteren komen ze tot innovatieve invalshoeken en aanpakken.  Met onder andere de volgende diensten wordt hier invulling aan gegeven.

  Broedplaats

  De broedplaats is een initiatief wat StadsLSAB033 samen met Bewoners033 organiseert. “De broedplaats ‘Samen maken we de stad’ is een bijeenkomst waarin inwoners, gemeenteraadsleden, wethouder en ambtenaren elkaar ontmoeten en waar wij samen goede ideeën voor de stad een stap verder helpen.”

  Groeiplaats

  Het is daarom goed af en toe even stil te staan en na te denken over de stappen de al zijn gezet. Hiervoor heeft StadsLAB033 de groeiplaats in het leven geroepen. Een groeiplaats is er voor de groei van projecten en initiatieven en voor de persoonlijke groei die bij dit soort leerprocessen hoort.

  Netwerklunch033

  Iedere laatste dinsdag van de maand komen ondernemers uit de regio Amersfoort bij elkaar tijdens een netwerklunch bij StadsLAB033. Dat gebeurt op een laagdrempelige, informele manier er wordt de tijd en de ruimte  genomen om andere ondernemers écht te ontmoeten en te leren van elkaar. Interessant voor alle leeftijden en voor zowel startende als ervaren ondernemers.

  ‘StadsLAB033 zet zich in om op diverse manieren de sociale veerkracht van mensen in de stad te versterken. Zo biedt zij werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’

  Themabijeenkomsten

  StadsLAB033 organiseert vaak in samenwerking met een andere organisatie een bijeenkomsten rondom een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld ‘Werk in de Wijk’ in samenwerking met LSA). 

  Oriëntatieprogramma’s

  StadsLAB033 biedt oriëntatietrajecten aan voor mensen die werkzoekend zijn en/of een andere kant op willen in hun werkende leven. Deelnemers verbreden hun horizon en ontdekken al doende de toekomst die het best bij hen past. Ze krijgen de kans om kennis en vaardigheden te ontwikkelen en hun netwerk te verbreden en zetten de eerste stappen om hun nieuwe toekomst vorm te geven.

  Social Labs

  Social Labs zijn leerruimtes waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe aanpakken voor complexe maatschappelijke problemen in interdisciplinaire groepen. Er is ruimte voor training, verdiepend gesprek en inspiratie voor lokale overheden, sociale partijen en burgerinitiatieven.

  Werkateliers

  In een werkatelier wordt samengewerkt met andere deelnemers aan een vraagstuk. In een korte tijd worden ideeën, oplossingen, innovaties aangedragen op basis van concrete vraagstellingen.

  Armoedebestrijding Amersfoort

  StadsLAB033 zet zich in om op diverse manieren de sociale veerkracht van mensen in de stad te versterken. Zo biedt zij werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zet StadsLAB033 zich in voor een divers aantal projecten in de stad, naar aanleiding van belangrijke thema’s die spelen in de stad.

  StadsLAB033 werkt nauw samen met ‘De Blauwe Paraplu’, Bewoners033, de gemeente Amersfoort, maar ook met bedrijven, onderwijs en sociaal-maatschappelijke organisaties binnen Amersfoort.

   

 • Meer van onze leden

  Stichting J&S Projecten

  Stichting J&S Projecten

  Wat wil stichting J&S projecten precies? De afkorting J&S staat voor Jongeren & Senioren. De stichting ...

  Lees meer >
  Kerngroep wijk- en dorpsraden Breda

  Kerngroep wijk- en dorpsraden Breda

  Als vertegenwoordigers van ieder stadsdeel of gebied van de gemeente Breda  organiseert de Kerngroep wijk- en ...

  Lees meer >
  Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen

  Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen

  Ontmoetingsplek de Veldhoek is er voor bewoners van de Veldhoek en senioren uit ...

  Lees meer >