Inwonerscollectief De Ronde Venen

 • Het Inwonerscollectief wil de lokale samenleving verbinden waardoor inwoners zich gezien en gehoord voelen. Door naar elkaar te luisteren , elkaar te helpen, te steunen op elkaar en vraag en aanbod te koppelen. Dat kunnen vragen zijn vanuit inwoners, maar ook van instanties of bedrijven die iets willen bijdragen. Het inwonerscollectief is faciliterend aan initiatieven van de inwoners. We werken gezamenlijk van onderaf, naar zelfregie, eigen kracht en samenkracht. De stip op de horizon is een samenleving waar inwoners, met al hun verschillen, verbonden zijn. Iedere inwoner mag zichzelf zijn en binnen zijn eigen mogelijkheden en draagkracht regie over zijn eigen leven voeren.

  Hoe:
  De inwoners een platform geven en dit online en fysiek tot stand brengen.

  Het inwonersollectief wl alle inwoners gaan bereiken om de kanteling van beleid (decentralisatie) kenbaar te maken en de inwoners mee nemen in het proces van verandering. Inwoners krijgen meer verantwoordelijkheden door eigenaarschap, eigen regie, zelfredzaamheid, vertrouwen. Dit betekent dat er meer sociale cohesie ontstaat en saamhorigheid wordt geënthousiasmeerd.

  “LSA helpt ons bij het verbinden van inwoners, door kennis en ervaring van gelijkgestemde te delen.”

 • Meer van onze leden

  Stadsonderneming Zutphen

  Stadsonderneming Zutphen

  De Stadsonderneming Zutphen is een onafhankelijke stichting die door een groep maatschappelijk betrokken burgers is ...

  Lees meer >
  Tuinenpark Amstelglorie

  Tuinenpark Amstelglorie

  Op het terrein van Tuinenpark Amstelglorie vind je ruim 400 volkstuinen, die bewerkt worden door nog veel meer ...

  Lees meer >
  Hilversum Verbonden

  Hilversum Verbonden

  Hilversum Verbonden stimuleert samenwerking en verduurzaming. Wij willen vernieuwers met constructieve ideeën ...

  Lees meer >