Inwonerscollectief De Ronde Venen

 • Het Inwonerscollectief wil de lokale samenleving verbinden waardoor inwoners zich gezien en gehoord voelen. Door naar elkaar te luisteren , elkaar te helpen, te steunen op elkaar en vraag en aanbod te koppelen. Dat kunnen vragen zijn vanuit inwoners, maar ook van instanties of bedrijven die iets willen bijdragen. Het inwonerscollectief is faciliterend aan initiatieven van de inwoners. We werken gezamenlijk van onderaf, naar zelfregie, eigen kracht en samenkracht. De stip op de horizon is een samenleving waar inwoners, met al hun verschillen, verbonden zijn. Iedere inwoner mag zichzelf zijn en binnen zijn eigen mogelijkheden en draagkracht regie over zijn eigen leven voeren.

  Hoe:
  De inwoners een platform geven en dit online en fysiek tot stand brengen.

  Het inwonersollectief wl alle inwoners gaan bereiken om de kanteling van beleid (decentralisatie) kenbaar te maken en de inwoners mee nemen in het proces van verandering. Inwoners krijgen meer verantwoordelijkheden door eigenaarschap, eigen regie, zelfredzaamheid, vertrouwen. Dit betekent dat er meer sociale cohesie ontstaat en saamhorigheid wordt geënthousiasmeerd.

  “LSA helpt ons bij het verbinden van inwoners, door kennis en ervaring van gelijkgestemde te delen.”

 • Meer van onze leden

  Samen maken we Nieuwland

  Samen maken we Nieuwland

  Nieuwland wordt bewoond door meer dan 15.000 mensen en is daarmee de op een na grootste wijk van ...

  Lees meer >
  Wijkvereniging Voorburg West/Agora

  Wijkvereniging Voorburg West/Agora

  De wijkvereniging Voorburg West/Agora, gevestigd in een mooi pand in Voorburg West, heeft tot doel bij te dragen aan ...

  Lees meer >
  Kom Drienen

  Kom Drienen

  Kom Drienen is bedoeld voor de wijk Klein Driene (Hengelo – Overijssel) en alle mensen die daar wonen en werken.  ...

  Lees meer >