Huurdersvereniging Oisterwijk

 • Huurdersvereniging Oisterwijk behartigt de belangen voor alle huurders van woningen en appartementen van Woonstichting Leystromen, in Oisterwijk en Moergestel. Hieronder verstaan zij o.a.:

  • Dienstverlening aan leden en/of bewonerscommissies

  • Individueel advies aan haar leden

  • Informatie en voorlichting over voor huurders relevante zaken

  • Collectieve belangenbehartiging bij Woonstichting Leystromen

  • Advies en ondersteuning aan huurders bij periodieke onderhoudsprojecten, woningverbetering en herstructurering door de verhuurder

  • Deelnemen in planontwikkeling

  • En communicatie daarover met de bewoners

  • Periodiek overleg met de verhuurder

  Onderwerpen:

  • Het huurbeleid (de jaarlijkse huuraanpassing)

  • Het strategisch voorraadbeheer (onderhoud, woningverbetering, sloop en, verkoop woningen). – Het onderhoudsbeleid

  • Communicatie met de huurders

  • Signalering en advisering op het terrein van volkshuisvesting en de leefbaarheid in Oisterwijk en Moergestel. Wensen, knelpunten en misstanden onder de aandacht brengen van Woonstichting Leystromen, de gemeente Oisterwijk en maatschappelijke organisaties.

   “Wij zijn een belangenbehartiger die invloed uitoefent op de totale gemeente Oisterwijk. Samen met onze leden streven we naar een gezond woon- en leefklimaat voor huurders en woningzoekenden van Leystromen, voor nu en in de toekomst.”

   

  Huurdersvereniging Oisterwijk is lid van de Nederlandse Woonbond. De Woonbond onderhandelt met de minister van VROM over zaken, die alle huurders aan gaan, zoals jaarlijkse huuraanpassing, huurtoeslag en het bouwen van het aantal woningen.

 • Meer van onze leden

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  De bewonersvereniging Hart van Alkmaar bestaat al meer dan 50 jaar. Doel van de vereniging is het bewaken en ...

  Lees meer >
  Stichting de Erker

  Stichting de Erker

  Stichting de Erker is een bewonersinitiatief in wijk West in Schiedam. Met meer dan 56 vrijwilligers houden zij het ...

  Lees meer >
  Stichting KunstPost

  Stichting KunstPost

    "Kunst opent je wereld en leert je anders kijken!" KunstPost is er om: * Kunst zichtbaar te maken in en ...

  Lees meer >