Dwarsverband Utrecht

 • Dwarsverband is een vereniging van en voor initiatieven in zelfbeheer in Utrecht. Vijf keer per jaar komen de leden bij elkaar om samen te eten, informatie uit te wisselen en nieuwe kennis op te doen. Daarnaast bieden zij individuele ondersteuning en behartigen zij de gezamenlijke belangen van de initiatieven bij de gemeente.

  De gemeente Utrecht geeft sinds 2013, mede uit financiële overwegingen, steeds meer ruimte aan initiatieven vanuit de wijkbewoners. Minder sturing (en minder geld) van de kant van de gemeente en meer verantwoordelijkheid bij de wijkbewoners.

  Een sterk groeiend aantal wijkbewoners neemt die uitdaging aan en richten maatschappelijke en culturele organisaties in zelfbeheer op. Deze nieuwe, maar ook al vele jaren bestaande organisaties in zelfbeheer, hebben een stijgende behoefte om de krachten te bundelen.

  Daarin volstaat niet langer de versplinterde ondersteunings- en overlegstructuur die grotendeels door de gemeente wordt aangeboden. De organisaties in zelfbeheer, hebben daarom gekozen voor een nieuwe eigen organisatievorm: een vereniging, de meest democratische organisatievorm.

  Die moet het mogelijk maken om te komen tot een professionele en efficiënte ondersteuning, waarin samenwerking en kennisdeling centraal staan. De vereniging maakt het ook mogelijk om een volwaardig gesprekspartner te zijn voor gemeente en andere instanties als het gaat over gezamenlijke belangen. Natuurlijk zonder de gesprekken van organisaties met de gemeente over individuele belangen te vervangen.

  Een inventarisatie onder de aangesloten organisaties en de leden van de huidige kopgroep heeft geresulteerd in een aantal behoeften en onderwerpen, waarop de vereniging ondersteuning zou moeten kunnen bieden. Dwarsverband ontwikkelt een aantal inhoudelijke programma’s op vraag vanuit de leden. Na de inhoudelijke programma’s wordt de opgedane kennis ook vastgelegd in een toolbox die te gebruiken is voor de leden.

  Doelstellingen van de nieuwe vereniging zijn:

  • Het ondersteunen van zelfbeheerorganisaties in Utrecht door middel van informatie-uitwisseling, deskundigheidsbevordering, onderzoek, advies en scholing.
  • Het, indien gewenst, inhoudelijk ondersteunen van individuele zelfbeheerorganisaties in Utrecht bij hun overleg/contact met de gemeente.
  • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden.

  Inmiddels hebben zich al veel initiatieven in zelfbeheer aangesloten bij vereniging Dwarsverband. De leden zijn terug te vinden op de kaart op de website. De vereniging Dwarsverband heeft nu ongeveer 17 leden/betrokken organisaties.

   

 • Meer van onze leden

  Bewonersorganisatie Beijum

  Bewonersorganisatie Beijum

  Bewonersorganisatie Beijum (BOB) in de stad Groningen wil samen met zoveel mogelijk bewoners en andere betrokkenen ...

  Lees meer >
  Stichting Onze DROOM

  Stichting Onze DROOM

  De ontmoetingsplek waar iedereen welkom is! Stichting Onze DROOM organiseert ontmoetingen en biedt dagbesteding en ...

  Lees meer >
  Stichting Wijkraad Velve-Lindenhof

  Stichting Wijkraad Velve-Lindenhof

  Deze wijkraad uit de de wijk Velve-Lindenhof in Enschede is er om de belangen van alle bewoners in deze wijk te ...

  Lees meer >