De Flatmakers Rode Kruislaan

 • Naar aanleiding van een gezamenlijk initiatief van de gemeente Diemen, Rochdale, de Huurdersvereniging en het bureau Plan & Aanpak werden buurtbewonoers aangesproken over hun wensen, hoe ze de zaken wilden veranderen en wat ze daar zelf aan wilden bijdragen.

  Er ontstond een groepje enthousiastelingen, dat zich ging inzetten op verschillende gebieden: kinderen en ouderen bezighouden, eten koken, fotografie, gym, wandelen en creativiteit.

  De groep betrokken bewoners noemt zich ‘de flatmakers‘ en komt maandelijks bijeen om de ontwikkelingen te bespreken. Er zijn goede contacten gelegd met ambtenaren en burgemeester van de gemeente Diemen en met de woningcoöperatie Rochdale.
  De Flatmakers zijn nog steeds in een opbouwfase en het is doorzetten en volhouden om alle wensen te kunnen realiseren, maar zij blijven positief en weten altijd creatieve oplossingen te vinden. De toekomst zien ze vol vertrouwen tegemoet en de bouw van een nieuwe buurtkamer zal hier zeker aan bijdragen!

 • Meer van onze leden

  Stichting Kleinbedrijf

  Stichting Kleinbedrijf

  De Stichting Kleinbedrijf stelt zich ten doel een 'ondernemerschapsmodel' te ontwikkelen dat voldoet aan 3 ...

  Lees meer >
  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, Eindhoven, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te ...

  Lees meer >
  DriveToConnect

  DriveToConnect

  DriveToConnect zet zich in voor het realiseren van een inclusieve samenleving en brengt daarvoor "Mensen en ...

  Lees meer >