Bewonersorganisatie Charlois Zuidrand (BOCZ)

 • Bewonersorganisatie Charlois Zuidrand bestaat uit een groep bewoners en ondernemers dat zich inzet voor alle bewoners, bedrijven en sportverenigingen in de wijk.

  Charlois Zuidrand is een bijzonder gebied dat kan bogen op een rijke geschiedenis. Nog geen 500 bewoners telt de langgerekte wijk Charlois Zuidrand. Ten opzichte van de overige wijken in het gebied heeft de Zuidrand een uniek woonmilieu. Oude, vrijstaande boerderijen worden afgewisseld met eengezinswoningen en villa’s.

  De bewonersorganisatie werkt sinds kort met werkgroepen en commissies. Zo is er een werkgroep Buiten-AED actief, en wordt er gewerkt aan het opzetten van een viertal andere commissies en werkgroepen. Deze commissies en werkgroepen zullen zich onder andere gaan bezighouden met zaken als Bouwen, Wonen & Buitenruimte, Sport, Cultuur & Recreatie en de Website/Social Media en ICT,  en komt er een werkgroep Verkeersveiligheid. Hiermee spelen zij in op de plannen en activiteiten in de wijk die van invloed zijn op het welzijn en de leefbaarheid in de wijk. 

  De Bewonersorganisatie faciliteert ook ‘De Zuidrandermagazine’, die bestaat een redactie meteen aantal enthousiaste bewoners en een professionele vormgever, die iedere 3 maanden weer zorgen voor een prachtig leesbaar magazine.

 • Meer van onze leden

  Stichting Kleinbedrijf

  Stichting Kleinbedrijf

  De Stichting Kleinbedrijf stelt zich ten doel een 'ondernemerschapsmodel' te ontwikkelen dat voldoet aan 3 ...

  Lees meer >
  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, Eindhoven, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te ...

  Lees meer >
  DriveToConnect

  DriveToConnect

  DriveToConnect zet zich in voor het realiseren van een inclusieve samenleving en brengt daarvoor "Mensen en ...

  Lees meer >