1 + 1 = 1

 • 1 + 1 = 1 uit Voorburg is een burgerinitiatief dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk wil helpen. Oprichter Hans van Ierland: “Voor mensen die ambulant verzorgd worden in de ggz geldt geen sollicitatieplicht.  En echt vrijwilligerswerk is net een stapje te hoog voor ze. Deze mensen hebben vaak angst om te falen en nemen daarom vaak geen initiatief.”

  1 + 1 = 1 wil inclusie, sociale cohesie en arbeidsmatige integratie bevorderen

  Van Ierland weet dat het voor mensen met depressieve klachten en angststoornissen heel belangrijk is om terug te keren in de maatschappij in een veilige omgeving.

  1 + 1 = 1 wil inclusie, sociale cohesie en arbeidsmatige integratie bevorderen door het opzetten van een wijkleercentrum waar vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samenwerken en daarmee diensten leveren aan de omgeving.

   

 • Meer van onze leden

  Tuinenpark Amstelglorie

  Tuinenpark Amstelglorie

  Op het terrein van Tuinenpark Amstelglorie vind je ruim 400 volkstuinen, die bewerkt worden door nog veel meer ...

  Lees meer >
  Hilversum Verbonden

  Hilversum Verbonden

  Hilversum Verbonden stimuleert samenwerking en verduurzaming. Wij willen vernieuwers met constructieve ideeën ...

  Lees meer >
  Huurders Koepel Acantus

  Huurders Koepel Acantus

  Huurderskoepel Acantus vertegenwoordigt de belangen van de 13.000 huishoudens van Woningstichting Acantus in ...

  Lees meer >