Wijkleercentrum Alles voor Elkaar

 • Wijkleercentrum Alles voor Elkaar uit Leidschendam is een burgerinitiatief dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk wil helpen. Oprichter Hans van Ierland: “Voor mensen die ambulant verzorgd worden in de ggz geldt geen sollicitatieplicht.  En echt vrijwilligerswerk is net een stapje te hoog voor ze. Deze mensen hebben vaak angst om te falen en nemen daarom vaak geen initiatief.”

  “Alles voor Elkaar wil inclusie, sociale cohesie en arbeidsmatige integratie bevorderen.”

  Van Ierland weet dat het voor mensen met depressieve klachten en angststoornissen heel belangrijk is om terug te keren in de maatschappij in een veilige omgeving.

  Het Wijkleercentrum Alles Voor Elkaar is een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

 • Meer van onze leden

  Nieuwland aan de slag

  Nieuwland aan de slag

  Nieuwland aan de slag in Schiedam zet zich in het verbinden maar vooral samenwerken met alle partijen in de wijk, ...

  Lees meer >
  Bewonersplatform Nijmegen Centrum

  Bewonersplatform Nijmegen Centrum

  Het Bewonersplatform Nijmegen Centrum is in 2012 opgericht en denkt mee over wonen in een levendige maar leefbare ...

  Lees meer >
  Ontmoetingscentrum 't Fort

  Ontmoetingscentrum 't Fort

  Ontmoetingscentrum 't Fort is een centrum voor ouderen van de gemeente Cuijk. Het doel is deze ouderen een leuke ...

  Lees meer >