Kennis & informatie

WijkBV

Als we spreken over de WijkBV, zien we een wijk voor ons als ecosysteem, waarbinnen gewerkt wordt aan de kwaliteit van de buurt. Waar bewoners zoveel mogelijk met elkaar bepalen wat zij belangrijk vinden en hoe de dienstverlening hierop wordt ingericht. Waar BewonersBedrijven, wijkondernemingen en/of gebiedscoöperaties echt een economische factor zijn. Hier vormen bewoners en hun samenwerkingsverbanden een aanvulling op de representatieve democratie. Zij werken aan nieuwe vormen van (publiek-private) samenwerking. In deze wijk is eigenaarschap van diensten, gebouwen en publieke middelen, waar gewenst en mogelijk, in handen van bewonerscollectieven. In de WijkBV is ondernemerschap voor bewonersinitiatieven vanzelfsprekend mogelijk. In deze wijk blijven veel geldstromen binnen de wijk.