Kennis & informatie

Wetgeving

Omgevingswet

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dat betekent nogal wat voor actieve bewoners. De meeste gemeenten zijn al volop bezig met de voorbereidingen ervan. De Omgevingswet bundelt en moderniseert ...

Naar een weerbare wijkaanpak: Bewonersperspectieven voor kwetsbare wijken

Steeds vaker bereiken het LSA signalen dat het niet goed gaat met de leefbaarheid in de aandachtswijken van Nederland. Het feit dat het rijksgestuurd wijkenbeleid is gestopt, wil namelijk niet ...

Samen Wageningen – Recht om uit te dagen

In Wageningen is het programma Samen Wageningen opgezet. Bedoeld om de taken op het gebied van zorg, welzijn, preventatieve hulp en ondersteuning zo goed mogelijk in te richten, samen met de stad. ...

Participatiewet

Richt jouw bewonersinitiatief zich op het werken met mensen met bijstandsuitkering of wil jouw initiatief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toeleiden naar betaald werk? Dan krijg je ...

Verruiming mogelijkheden voor sociale coöperaties

Doordat de aanbestedingswet per 1 juli 2016 op enkele belangrijke punten gewijzigd is, zijn er meer mogelijkheden gekomen voor sociale coöperaties en andere sociale ondernemingen. Aanleiding voor ...

Scenario implementatie gemeente

In veel gemeenten in Nederland leeft de ambitie om meer (wettelijke) ruimte te organiseren voor maatschappelijk initiatief. Via het ‘ right to challenge’, een combinatie van buurtrechten of op een ...

Het wat en hoe van de ANBI-status

Wat zijn de voordelen en verplichtingen?

Btw (omzetbelasting)

Btw staat voor Belasting toegevoegde waarde, oftewel omzetbelasting. Dat is de belasting die wordt berekend over alles wat je van en aan derden koopt en verkoopt. In principe reken je wel BTW voor ...

Schenkingen (ANBI)

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Stichtingen en verenigingen met ANBI-status betalen geen belasting over erven, schenken en giften, en hebben voordelen bij de energiebelasting. ...