Kennis & informatie

Privacywetgeving - AVG

Ook bewonersverenigingen, wijkondernemingen en BewonersBedrijven krijgen te maken met de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is de nieuwe Europese privacywetgeving die op 25 mei 2018 definitief van kracht wordt. Het vervangt de verouderde Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en heeft als doel persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de gehele EU gelijk te trekken. Organisaties moeten duidelijk(er) maken waarom ze persoonsgegevens verzamelen, waarvoor ze die gebruiken en hoe lang de data wordt bewaard. Ook moeten ze burgers desgevraagd inzage geven in de opgeslagen data. Verenigingen, stichtingen, groot en klein, moeten allemaal aan de AVG voldoen. De nieuwe wet verwacht van verenigingen om best veel stappen te ondernemen: alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen. We verzamelen hier tools en teksten die kunnen helpen.

Concept Privacy Statement LSA

Ook bewonersverenigingen, stichtingen, wijkondernemingen en BewonersBedrijven krijgen te maken met de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is de nieuwe Europese privacywetgeving ...

AVG uitgebreide stappenplannen

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties ...

FG meestal niet nodig voor bewonersgroepen

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf dit moment kunnen organisaties verplicht zijn een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit ...

Verwerkersovereenkomst met Mailchimp AVG

De verwerkersovereenkomst is een verplicht onderdeel van de GDPR en AVG. Met elke verwerker moet je zo’n overeenkomst sluiten. Ook met Mailchimp als je dit systeem gebruikt.  Mailchimp biedt een ...

Verwerkersovereenkomsten – AVG

Een verwerkersovereenkomst (voorheen bewerkersovereenkomst genoemd) regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf/stichting of vereniging voor de ...

Google Analytics Verwerkersovereenkomst

Vanaf 25 mei 2018 is het voor gebruikers van Google Analytics verplicht om een verwerkersovereenkomst met Google aan te gaan. Gelukkig is dit eenvoudig te regelen. Als je alléén cookies plaatst ...

De privacyverklaring-tool van Veiliginternetten.nl

De privacyverklaring-tool van Veiliginternetten.nl is klaar voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Hier kun je betrekkelijk makkelijk en ...