Kennis & informatie

LSA Publicaties

Maatschappelijk vastgoed: essay Woekerruimte

Er zijn van die onderwerpen waar je écht niet zomaar over uitgedacht bent. Maatschappelijk vastgoed hoort zeker in het rijtje van lastige onderwerpen thuis. Dat weten burgerinitiatieven maar al te ...

Poster: De Omgevingswet – 5 aandachtspunten voor actieve bewoners (LSA)

In het najaar van 2018 hebben actieve bewoners en professionals uit heel Nederland in 5 bijeenkomsten nagedacht over de kansen die de komst van de Omgevingswet biedt voor bewoners en hun ...

Bewonersberichten: Vakblad voor bewoners

30 jaar publiceerden we LSA Bewonersberichten. Het was hét vakblad voor actieve bewoners. Een magazine vol verhalen over bewonersinitiatieven, de vernieuwing van democratie en interessante ...

Essay ‘Tussen territoriumdrift en burgerkracht. Actiepunten voor een weerbare wijkaanpak’

Op het landelijke congres ’Vooruit met de wijk’, presenteerde het LSA het essay ‘Tussen territoriumdrift en burgerkracht: Actiepunten voor een weerbare wijkaanpak’. Dit essay is geschreven door ...

Naar een weerbare wijkaanpak: Bewonersperspectieven voor kwetsbare wijken

Steeds vaker bereiken het LSA signalen dat het niet goed gaat met de leefbaarheid in de aandachtswijken van Nederland. Het feit dat het rijksgestuurd wijkenbeleid is gestopt, wil namelijk niet ...

Onderzoek Haagse wijkondernemingen

In verschillende wijken in Den Haag zijn wijkondernemingen actief.  De gemeente wil de kracht van actieve bewoners graag meer benutten en heeft aan Kiemkracht en het LSA in 2018 gevraagd om te ...

Essay: de Omgevingswet, bewonersinitiatief en lokale politiek

De nieuwe Omgevingswet doet veel mooie beloftes, actieve bewoners (verzameld in het LSA) waarschuwen echter dat deze een grote teleurstelling kan worden. De lokale politiek moet inzetten op een ...

Kracht van bewoners

Henk Cornelissen was de oprichter van het LSA en hij is tot september 2014 directeur geweest. Ter gelegenheid van zijn  afscheid hebben wij een boekje samengesteld: een Liber amicorum, oftewel een ...

ABCD – Wijkontwikkeling op eigen kracht

Het nieuwe handboek voor Asset Based Community Development van LSA heet Altijd Nieuw Gedoe!. Het stamt uit 2021 en is een boek over wijkontwikkeling van onderop vol met voorbeelden uit de ...

Beheer je Buurthuis – drie jaar pionieren

Actieve bewoners hebben in crisistijd, al dan niet noodgedwongen, de regie overgenomen in hun buurthuis. We volgden hen en brachten hun verhalen bijeen, deden onderzoek en lieten experts aan het ...

Steeds weer die bewoners – LSA 2005 -2008

In dit meerjarenverslag van het LSA lees je over de geschiedenis van dé vereniging voor actieve bewoners en daarmee krijg je de geschiedenis van bewonersparticipatie mee, de strijd voor erkenning, ...

Handleiding: Organisatiehandboek

Actieve bewoners hebben veel kennis en veel kennis nodig. Daarom helpt het LSA met het delen van kennis in handleidingen. De informatie in deze handleiding is geschreven vanuit het perspectief van ...

Vastgoed als Asset: Ja!

Bewonersgroepen blazen nieuw leven in leegstaand vastgoed. Dat komt ten goede aan de leefbaarheid in de wijk en een pand kan de basis voor een gedegen verdienmodel zijn. Eigenaren van ...

Inspiratiewijzer lokaal samenspel

Steeds meer bewoners willen zelf zorg en ondersteuning organiseren. In hun eigen wijk of dorp. Om dat goed en met plezier te kunnen doen is het belangrijk om goed samen te (kunnen) werken met ...

Kompas right to challenge

LSA pleit al jaren voor buurtrechten, waaronder het Right to Challenge. Dit is het recht voor bewoners om hun gemeente uit te dagen wanneer zij taken beter, efficiënter of goedkoper kunnen ...