Kennis & informatie

LSA Publicaties

Essay: de Omgevingswet, bewonersinitiatief en lokale politiek

De nieuwe Omgevingswet doet veel mooie beloftes, actieve bewoners (verzameld in het LSA) waarschuwen echter dat deze een grote teleurstelling kan worden. De lokale politiek moet inzetten op een ...

Kracht van bewoners

Henk Cornelissen was de oprichter van het LSA en hij is tot september 2014 directeur geweest. Ter gelegenheid van zijn  afscheid hebben wij een boekje samengesteld: een Liber amicorum, oftewel een ...

ABCD – Wijkontwikkeling op eigen kracht

Dit is een werkboek voor mensen die de leefbaarheid van hun wijken willen verbeteren. Het richt zich op alle middelen die mensen lokaal kunnen inzetten om hun leefomstandigheden te verbeteren. Het ...

Beheer je Buurthuis – drie jaar pionieren

Actieve bewoners hebben in crisistijd, al dan niet noodgedwongen, de regie overgenomen in hun buurthuis. We volgden hen en brachten hun verhalen bijeen, deden onderzoek en lieten experts aan het ...

Steeds weer die bewoners – LSA 2005 -2008

In dit meerjarenverslag van het LSA lees je over de geschiedenis van dé vereniging voor actieve bewoners en daarmee krijg je de geschiedenis van bewonersparticipatie mee, de strijd voor erkenning, ...

Handleiding: Organisatiehandboek

Actieve bewoners hebben veel kennis en veel kennis nodig. Daarom helpt het LSA met het delen van kennis in handleidingen. De informatie in deze handleiding is geschreven vanuit het perspectief van ...

Vastgoed als Asset: Ja!

Bewonersgroepen blazen nieuw leven in leegstaand vastgoed. Dat komt ten goede aan de leefbaarheid in de wijk en een pand kan de basis voor een gedegen verdienmodel zijn. Eigenaren van ...

Inspiratiewijzer lokaal samenspel

Steeds meer bewoners willen zelf zorg en ondersteuning organiseren. In hun eigen wijk of dorp. Om dat goed en met plezier te kunnen doen is het belangrijk om goed samen te (kunnen) werken met ...

Kompas right to challenge

LSA pleit al jaren voor buurtrechten, waaronder het Right to Challenge. Dit is het recht voor bewoners om hun gemeente uit te dagen wanneer zij taken beter, efficiënter of goedkoper kunnen ...