Kennis & informatie

Bewonerszorginitiatieven

Succesfactoren voor bewonerszorginitiatieven

Tijdens de Masterclass Zorgverslimming werd een duidelijke opsomming gegeven van de succesfactoren voor bewonerszorginitiatieven. BEGIN! BEGIN! BEGIN! Luisteren Eerst doen, dan praten “Heb je zin ...

Hoe bewoners kunnen helpen met zorg in de wijk

Tijdens de Masterclass Zorgverslimming werd een duidelijke opsomming gegeven hoe actieve bewoners mensen in hun wijk kunnen helpen en welke initiatieven ze hiervoor kunnen organiseren. Organiseren ...

Interatieve kaart zorg-samenwerkingsverbanden

In 2014 presenteerde kennis-organisatie Vilans een interactieve kaart waarop ruim 170 zorgcoöperaties en bewonerssamenwerkingsverbanden te vinden zijn. De kaart is het resultaat van een ...

Helpdesk voor zorginitiatieven door NZVE

Het netwerk Nederland Zorgt voor Elkaar heeft een helpdesk voor bewonersinitiatieven rond welzijn en zorg.   De missie van de Helpdesk is het uitwisselen van kennis, het geven van advies en ...

Speerpunten ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’

Het netwerk van bewonersinitiatieven: ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’ (NLZVE) heeft in juni 2016 vijf concrete voorstellen gedaan om de eigen regie in zorg, welzijn en wonen te verbeteren.    Oproep ...

Tien geboden voor bewonerszorginitiatieven

De Tien Geboden voor Buurtzorginitiatieven Zorg voor een duidelijke identiteit, blijf jezelf Blijf in je bewonersrol qua initiatief, bewaak je autonomie Ken je doelgroep en hun vraag Laat je ...