Marieke Boeije

  • “Niet elk bewonersinitiatief hoeft een onderneming te worden, maar het is wel essentieel ondernemend te zijn! “

    Ondernemerschap is noodzakelijk voor het runnen van een duurzaam bewonersinitiatief. De tijd dat voor elke activiteit subsidie aangevraagd kon worden is voorbij, bewoners moeten creatief zijn het genereren van inkomsten. Hoewel voor veel bewoners misschien een noodzakelijk kwaad, ondernemen is ook vooral leuk en geeft voldoening! Het lef hebben om risico te nemen, verantwoordelijkheid te dragen én uiteindelijk onafhankelijk te zijn. En hoe mooi is dan het moment dat je eerste winst geïnvesteerd kan worden in het mooier maken van je wijk!

    Niet elk bewonersinitiatief hoeft een onderneming te worden, maar het is wel essentieel ondernemend te zijn! Ik vind het ontzettend leuk om bij het LSA een steentje bij te dragen aan de groei van BewonersBedrijven in Nederland: door kritisch mee te denken bij het maken van een ondernemingsplan, het organiseren van een pitch traject, het bijdragen aan internationaal onderzoek én het vergroten van ons netwerk waardoor er meer kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

    Ook een goed idee voor een BewonersBedrijf? Mail me!