Kristel Jeuring

  • “Onze leden zijn continu op zoek naar nieuwe manieren om hun buurt beter en sterker te maken. “

    Om echte verandering tot stand te brengen moet je knutselen aan systemen. Soms met technisch gereedschap, soms met een breekijzer. Dat doen actieve bewoners elke dag wanneer ze met een BewonersBedrijf op een ondernemende manier hun wijk mooier en beter proberen te maken. Wanneer ze aan de hand van Asset Based Community Development (ABCD) de cohesie in wijk opbouwen op basis van de kwaliteiten die er al zijn. Wanneer ze de barricades op gaan om gebouwen en groen te behouden voor de wijk. Het gaat eigenlijk bijna altijd om eigenaarschap en zeggenschap voor mensen over hun eigen leefomgeving, in de echte wereld. En die leefwereld en de systeemwereld van onze instituties vinden elkaar niet altijd. Dat is waar ik graag aan werk. Soms door het ondersteunen van mensen bij het opzetten en door laten groeien van een BewonersBedrijf of WijkBV. Maar ook door de systeemwereld beter aan te laten sluiten op de leefwereld met de ontwikkeling van Buurtrechten. En de laatste tijd steeds meer door ABCD als fundering voor veerkrachtige wijken in de spotlight te zetten aan de hand van bijvoorbeeld onderzoek en trainingen.