Almaz Meiners

  • ““Mijn ideaalbeeld is een inclusieve wijk, waar iedereen zijn of haar ideeën kan en mag delen.“ “

    Het concept van ondernemen voor je buurt spreekt mij erg aan vanuit mijn achtergrond als antropoloog. Ik geloof dat mensen vaak zelf het beste weten wat ze nodig hebben en hoe ze hun buurt kunnen verbeteren. Alleen hebben ze hiervoor niet altijd de juiste voorbeelden of voorzieningen. Daarom sta ik achter de bottom-up aanpak van het LSA, waarbij we actieve bewoners de handvatten geven om hun kennis en ervaring in te zetten voor een mooiere, veiligere en socialere buurt. Mijn ideaalbeeld is een inclusieve wijk, waar iedereen zijn of haar ideeën kan en mag delen.

    Om startende of bestaande bewonersbedrijven verder te helpen organiseer ik trainingen en events, waarbij we de kennis en kunde van ons netwerk inzetten. Voor mij zit de uitdaging in het vinden van interessante sprekers en leuke locaties, het schrijven van sprekende teksten en het vergroten van ons netwerk.