Stichting DOEN zet zich met LSA in voor de WijkBV

 • Het WijkBV programma van het LSA is een samenwerking met Stichting DOEN. Zij lichten toe waarom de WijkBV voor hen een belangrijk programma is.

  Waarom de WijkBV?

  De gemeentelijke begrotingen staan onder druk, maatschappelijk vastgoed wordt rap verkocht aan de markt en de afgelopen jaren ging de leefbaarheid in veel kwetsbare wijken achteruit. Er is dus een grote urgentie om met oplossingen te komen voor deze wijken en bewoners daarin een rol te geven. Want het zijn vaak actieve bewoners die oplossingen zien in een eerlijke wijkeconomie waar zijzelf aan het roer staan.

  Binnen het project de WijkBV maken bewonersinitiatieven op een ondernemen en onafhankelijke manier hun eigen wijk mooier en beter. Daarnaast versterkt de WijkBV de bewoners ook economisch door een sterkere wijkeconomie te creëren waarbij economische opbrengsten weer terugvloeien naar de bewoners en initiatieven in de wijk. Dit alles laat zien dat een duurzame wijkonderneming voor en door bewoners mogelijk is en vormt een inspiratiebron voor andere bewonersinitiatieven.

  Samen met LSA

  Stichting DOEN steunt een flink aantal bewonersbedrijven en ondernemende bewonersinitiatieven die de stap naar een WijkBV zouden willen en kunnen maken, maar daar vaak wel ondersteuning bij nodig hebben.

  Safka Overweel, Programmamanager Stichting DOEN: “LSA ondersteunt net als wij veel bewonersbedrijven en samen constateren we dat veel initiatiefnemers dezelfde uitdagingen hebben. Voor ons is het LSA een logische partner op dit gebied qua kennis, ervaring en netwerk. Zij hebben als enige landelijke vereniging van actieve bewoners niet alleen een sterke positie binnen de bewonersinitiatieven, maar ook een groot netwerk. Hierdoor kunnen zij goed de wereld van gemeenten, corporaties, welzijnsinstellingen en die van bewonersinitiatieven met elkaar verbinden.”

  Ambitieuze initiatieven

  Het project WijkBV is echter niet alleen gericht op het versterken van een aantal individuele bewonersbedrijven, maar ook op het verspreiden van het concept WijkBV. Dit draagt bij aan de kanteling van de systeemwereld zodat bewonersinitiatieven enerzijds en gemeenten en andere stakeholders anderzijds makkelijker kunnen samenwerken.

  Safka: “Het ambitieniveau van een WijkBV gaat verder dan een BewonersBedrijf. Een WijkBV is van en voor bewoners, heeft assets, zoals vastgoed en/of grond, biedt diensten en behoudt zo geldstromen voor de wijk. Een WijkBV werkt dus op grotere schaal dan een BewonersBedrijf en is altijd op verschillende terreinen gericht. Binnen het programma Vernieuwende Bewonersinitiatieven van DOEN zien we wel een aantal bewonersinitiatieven die toe kunnen groeien naar een WijkBV.”

  Een ondernemende plek voor de wijk

  “We hopen uiteindelijk dat een aantal organisaties de stap hebben gezet naar een WijkBV. Dat kleine bewonersbedrijven echt naar een andere schaal gaan, van een kleinschalige huiskamer voor de buurt, naar een ondernemende plek voor de wijk. Een volwaardige, serieuze partner voor de gemeente voor bijvoorbeeld groenonderhoud, (informele) zorg of andere diensten op wijkniveau. Verder hopen we dat ze door middel van vastgoed dat in hun eigendom komt het verdienmodel kunnen verstevigen.”

  Dat klinkt als iets voor ons!

  Leuk! Als je graag te weten komt hoe het driejarige programma WijkBV jouw bewonersinitiatief kan versterken, lees dan hier verder. Je kunt je aanmelden tot en met zondag 17 maart 2019.

  Meer weten over wat Stichting DOEN doet op het gebied van Vernieuwende Bewonersinitiatieven? Kijk dan op www.doen.nl/vb

 • Meer van onze leden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  • Deventer

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  Wijkbedrijf Selwerd

  Wijkbedrijf Selwerd

  • Groningen

  Wijkbedrijf Selwerd is een BewonersBedrijf in Groningen waarin bewoners zelf de regie nemen om de wijk beter en ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  • Amsterdam

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >