Kennisbank Ondernemen voor actieve bewoners

Overname

Draaiboek zelfbeheer

Zelfbeheer van een accommodatie begint met draagvlak onder buurtbewoners. Maar hoe ga je van enthousiasme naar een plan, en van een plan naar concrete acties, zoals een verbouwing, vormgeven van ...

Haalbaarheidsonderzoek

Een draagvlakonderzoek, behoeftepeiling, omgevingsanalyse, haalbaarheidsonderzoek, quickscan; welke naam je er ook aan wilt geven, een grondige en brede analyse van de situatie in je buurt is ...

Erfpacht

Erfpacht is gehuurde grond. Zo kan het zijn dat je eigenaar bent van een pand, maar niet van de grond waarop dat pand is gebouwd. In Nederland staan veel panden niet gebouwd op eigen grond, maar ...

Hypotheek

Wil je als ondernemende bewonersgroep een wijkaccommodatie overnemen van de gemeente om sluiting te voorkomen, dan heb je geld nodig. Omdat het om een groot bedrag voor vastgoed gaat, ligt het ...

Eigendom

Wie is de eigenaar van het pand? Elke potentiële overname van elk BewonersBedrijf begint bij die vraag. Het antwoord is belangrijk, omdat het grote invloed heeft op de haalbaarheid van het zelf ...

Huren of kopen?

Wil je ook echt eigenaar zijn van het pand waar je je activiteiten voor de buurt organiseert? Als BewonersBedrijf heb je de keuze om een pand te huren of te kopen. Maar wat is logisch in welke ...

Terugkoopregeling

Koop je een pand van bijvoorbeeld de gemeente, dan is het soms mogelijk om een terugkoopregeling contractueel af te spreken. Dat levert vaak een flinke korting op de prijs op, met als voorwaarde ...

Politiek

Een goede relatie tussen BewonersBedrijf en politici is belangrijk, want je organisatie is voor uiteenlopende zaken afhankelijk van de gemeente en plaatselijke politiek. Maar ontwikkel je zo’n ...

Wijkaandelen

Hoe kom je als BewonersBedrijf aan geld voor investeringen in bijvoorbeeld vastgoed? Wijkaandelen uitgeven is een vorm van crowdfunding en een oplossing met dubbele opbrengst: het levert geld op ...

Onderhandelen

Onderhandelen is een spel, waarvan je de spelregels moet kennen. Schuif je onvoorbereid aan de onderhandeltafel, dan is de kans groter dat je ontevreden achterblijft. Maar hoe ziet de ultieme ...