Nationale Postcode Loterij geeft 1 miljoen euro aan BewonersBedrijven LSA

 • Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) heeft een bijdrage van 1 miljoen euro gekregen van de Nationale Postcode Loterij om het experiment BewonersBedrijven te ondersteunen. Dat maakte de loterij bekend op het Goed Geld Gala 2012. Mede door deze steun kan het LSA de aankomende twee jaar 10 tot 15 BewonersBedrijven helpen op te richten. Dat zijn ondernemingen van, voor en door bewoners. 

  De aankomende twee jaar zullen op verschillende plekken, verspreid over het land, bewoners een onderneming gaan opzetten die tot doel heeft hun buurt economisch, fysiek en sociaal te helpen ontwikkelen.

  Het is daarbij het streven dat deze BewonersBedrijven zoveel mogelijk hun eigen geld gaan verdienen en daarmee losser komen te staan van subsidies en hun verstrekkers. Bewoners zullen de BewonersBedrijven gaan besturen en zij zullen beslissen of en zo ja welke beroepskrachten ingehuurd moeten en kunnen worden.

  Financiële ondersteuning

  Met het geld van de Nationale Postcodeloterij kunnen de BewonersBedrijven een startkapitaal verkrijgen. Ook Aedes Fonds Werken aan Wonen heeft hiervoor een bijdrage geleverd. Het LSA heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een tweejarige subsidie ontvangen om dit innovatieve experiment op te zetten.

  Stand van zaken

  Het Experiment BewonersBedrijven is officieel van start gegaan. Er zijn verregaande gesprekken met bewonersgroepen die een dergelijk experiment in hun buurt zouden willen opzetten en daartoe ook de mogelijkheden zien. Zij worden nu ondersteund door het LSA bij het maken van een businessplan. De kandidaat-BewonersBedrijven zullen door een onafhankelijke jury worden beoordeeld. Deze jury zal beslissen welke BewonersBedrijven in aanmerking komen voor welk startkapitaal. Andere initiatieven op dit gebied zullen in elk geval kunnen profiteren van de kennis die het LSA zal opdoen bij dit experiment. De eerste zes BewonersBedrijven zullen in september 2012 operationeel zijn.

  De principes

  De principes van een BewonersBedrijf zijn ontleend aan de manier waarop in Engeland Development Trusts en Community Enterprises opereren.

  1. Een BewonersBedrijf werkt aan economische, fysieke en sociale ontwikkeling van een gebied waarin bewoners zichzelf herkennen;
  2. Een BewonersBedrijf is onafhankelijk, of streeft naar onafhankelijkheid;
  3. Een BewonersBedrijf laat eventuele winst altijd terugvloeien in de wijk;
  4. Een BewonersBedrijf heeft een transparante structuur: het oprichtingsinitiatief is genomen door bewoners, het bedrijf is van bewoners en wordt bestuurd door bewoners uit de wijk;
  5. Een BewonersBedrijf is gericht op samenwerking met bewonersverenigingen, de lokale overheid, instellingen en bedrijven.

  Het LSA is erg blij met de ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij.

 • Meer van onze leden

  ’t Luukske

  ’t Luukske

  • Wellerlooi

  In het Limburgse Bergen besloot de gemeente in 2013 om de bestaande gymzaal in Wellerlooi te sluiten en ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Op Eigen Houtje

  BewonersBedrijf Op Eigen Houtje

  • Emmen

  BewonersBedrijf Op Eigen Houtje wil zorgen voor samenhang tussen bewoners van de wijk Emmerhout in Emmen. Op Eigen ...

  Lees meer >
  Kruiskamp Onderneemt!

  Kruiskamp Onderneemt!

  • Amersfoort

  In Amersfoort namen bewoners het voormalige schoolgebouw de Witte Vlinder over en startten Kruiskamp Onderneemt ...

  Lees meer >