Dorp in de grote stad

 • “Je woont in de Indische Buurt dicht op elkaar. De straten hebben brede trottoirs met bankjes. Dat nodigt uit tot contact met elkaar. Het is een dorp in de grote stad en veel meer dan een plek om alleen te wonen.” Zijn liefde voor de Meevaart is aanstekelijk. “Ik verkondig graag het evangelie van de Meevaart. Ik ben echt verliefd op de Meevaart.”

  Het is moeilijk om níét enthousiast te worden van Rob, één van de vrijwilligers van de Meevaart, een BewonersBedrijf in Amsterdam. Zelf woont Rob in de Pijp, maar hij stapt een paar keer per week op de fiets naar de Indische Buurt. Een buurt waar 23.000 mensen met meer dan honderd nationaliteiten op een vierkante kilometer wonen en even zoveel buurtorganisaties actief zijn.

  Maakt de Meevaart je gelukkig?

  De vraag die de mensen achter de Meevaart zichzelf en anderen keer op keer stellen: maakt de Meevaart mensen gelukkiger? Voel je je hier happy? Wat leer je hier? Heb je hier mensen leren kennen die je gelukkiger maken? Een eerste stap richting dat geluk is een mooi en goed functionerend gebouw waar iedereen terecht kan, waar mensen graag willen zijn. Het pand trekt buurtbewoners aan, daar is Rob van overtuigd. “Een publieke voorziening in een achterstandswijk kan absoluut geen oude rommel zijn. Het gebouw moet er echt top uitzien.” Even zo belangrijk: “We zijn geen gesloten bolwerk. We hebben geen vaste gebruikers die de dienst uitmaken.”

  “Een publieke voorziening in een achterstandswijk kan absoluut geen oude rommel zijn.”

  Ondertussen is het gebied rondom de Javastraat aan het verhippen, vertelt Rob ‘De Hollanders zijn weer terug,’ zeggen huidige bewoners. De mix wordt door de meesten als prettig ervaren. Nieuwe bewoners van de wijk krijgen van de buurtgids – Rob is er ook één – een rondleiding door de wijk. Deze groep bewoners bereik je digitaal met flyers en een website, maar voor andere bewoners werkt persoonlijk contact weer beter. “De kracht van tam tam moet niet worden onderschat. Een kwart van de buurtbewoners is praktisch analfabeet. Ze lezen geen flyers of een buurtkrantje. Je moet het echt hebben van mondelinge communicatie. Als ik wat vertel in de Meevaart is het al aan de andere kant van de wijk voordat ik er zelf ben.”

  Samenwerken met brandweer

  Communicatie beperkt zich niet tot websites, nieuwsbrieven en flyers. Je kunt gebruik maken van bestaande netwerken in de buurt. Dat betekent ook dat niet al het contact met bewoners zelf hoeft te leggen. Rob: “Het is voor ons bijvoorbeeld een grote uitdaging om mensen te bereiken die in een ongewild isolement verkeren. Die lopen niet zomaar het buurtcentrum binnen. Samen met huisartsen werken we daarom aan ‘welzijn op recept’.” Ook andere hulpverleners kunnen helpen om de relatie tussen buurtbewoners en de Meevaart te versterken, vertelt Rob. “De brandweer gaat de komende jaren de brandveiligheid van woningen checken en zien tijdens die huisbezoeken veel inwoners. Als de brandweer merkt dat een bewoner wel wat contact kan gebruiken, kunnen ze dat doorgeven aan de Meevaart.”

  BewonersBedrijven groeien en worden professioneler. LSA vond het de hoogste tijd om het reilen en zeilen van deze ondernemende bewonersinitiatieven in kaart te brengen. De resultaten hebben we samengebracht in een publicatie met onderzoeksresultaten over o.a. financiële cijfers, inkomstenstromen, werkgelegenheid en impact op de wijkeconomie en buurtbewoners. Je leest ook veel verhalen uit eerste hand. Download het onderzoek hier, of lees de hoogtepunten
 • Meer van onze leden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  • Deventer

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  Wijkbedrijf Selwerd

  Wijkbedrijf Selwerd

  • Groningen

  Wijkbedrijf Selwerd is een BewonersBedrijf in Groningen waarin bewoners zelf de regie nemen om de wijk beter en ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  • Amsterdam

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >