Meer waardering voor impact

 • Op 13 december 2018 hielden negen ondernemende bewonersinitiatieven een pitch over hun initiatief. Dit was de feestelijke afsluiting van het vierde traject van pitchen voor impact. LSA-bestuurslid Rina Clemens was erbij. Een vraaggesprek over haar bevindingen.

   

  Je was bij pitchen voor impact. Wat vond je ervan?

  “Ik was onder de indruk van de variatie in inzendingen en pitches. Allemaal heel verschillend en met enthousiaste energieke mensen die vol voor hun idee gaan. De pitches waren echt ontzettend goed. Het was net theater, toch knap hoe mensen in zes minuten hun boodschap kunnen overbrengen. En dat ze een vorm hebben gekozen die goed bij hun past. Dat maakt het heel snel concreet wat je nodig hebt; het gaat om geld, iemand die ondersteuning wil of advies om even een stap verder te komen. Het is voor ieder initiatief belangrijk om je vraag heel duidelijk te hebben. Je hoeft daarbij ook niet meteen alles te weten. Enkelen hadden duidelijk: tot zover zijn we gekomen en we hebben nu iemand nodig die ons een stap verder helpt.

  Het is me wel duidelijk geworden dat je met pitchen voor impact echt verder wordt geholpen. Dat zag je ook aan de complimenten die werden gegeven aan KNHM en LSA voor de begeleiding en inzet.”

  Wat viel je op? Zag je een rode draad?

  “Wat mij opvalt is dat mensen toch wel op zoek zijn naar bevestiging of waardering voor wat ze doen. Het zijn allemaal unieke vraagstukken die niet eenvoudig te vergelijken zijn. Maar allemaal zijn ze op zoek naar het onder de aandacht brengen van het nut en de noodzaak van hun initiatief bij subsidiegevers of financier. Het zijn vaak lange en moeizame trajecten waarin mensen op zoek moeten naar bijval en financiering voor hun mooie initiatieven. Wat me daarbij opviel is dat er geen gemeenten in de zaal zaten die meegekomen waren vanuit hun interesse voor het initiatief. Ik vind dat een overheid, als het initiatief in jouw gemeente plaatsvindt, erop uit moet en actief op zoek moet naar de waardering voor wat het maatschappelijk bijdraagt.

  Er werd deze middag veel gesproken over draagvlak. De vraag ‘wat is jullie draagvlak?’ of de vraag ‘wat is het maatschappelijk belang van jullie initiatief?’ wordt al snel gesteld. En dat vinden bewonersinitiatieven vaak lastig om uit te leggen. In mijn werk, maak ik een onderverdeling in  passief en actief draagvlak.  Passief gaat over het weten dat het bestaat zonder dat uit te spreken, maar waarbij mensen wel waardering hebben voor het initiatief. Actief is het draagvlak wanneer mensen zich ook uitspreken in waardering over het initiatief. Ik stuitte laatst op het voorbeeld van een van de buurtwerkkamers in Utrecht. De gemeente stopte plotsklaps met de subsidie en er ontstond meteen ophef in de krant, veel mensen tekenden een petitie en er ontstond reuring in de raad. Passief draagvlak wordt dan ineens actief. Dan zie je dat er door deze reuring met de overheid vaak wel weer een oplossing komt. Maar dat intussen de relatie onderling wel op scherp staat.

  Mijn advies voor pitchen voor impact is: haak gemeenten aan als logische partner. Overheden zijn niet gewend om te vragen naar de kwaliteiten van je wijk of de weerbaarheid van de wijk en haar bewoners. Als je niet weet welke waarden, kwaliteiten en projecten de wijk sterk maken en je doet een harde interventie – zoals het stoppen van subsidie- dan zie je dat mensen in opstand komen. Dat is actief draagvlak. Een van de aanwezige pitchers, de Nieuwe Banier wordt volledig gedraaid door vrijwilligers. Als je kijkt naar de activiteiten, de aanloop, de grootte van het gebouw en de enorme hoeveelheid en diversiteit aan functies is dat bijna onvoorstelbaar. Als de betrokkenen bij dit project dan toch het idee hebben dat ze op afstand staan van hun gemeente en vooral huur moeten opbrengen, gaat er volgens mij iets mis. Financiële waarde en assets staan snel voorop, terwijl het eigenlijk gaat om sociale en maatschappelijke waarde.”

  Dat vult een willekeurige organisatie die via een aanbesteding een contract heeft verworven niet zomaar in

  “Bij veel van de deelnemers zag ik dat het sociale netwerk heel goed is. Zoals in de Tarwewijk, de hele zaal zat vol met dames uit de Tarwewijk die hun steun kwamen brengen aan de Cultuurwerkplaats. Toch moeten ze iedere keer concurreren met de markt of in ingewikkelde subsidietrajecten meedoen. Ik kan me niet voorstellen dat andere mensen effectiever kunnen werken in zo’n buurt. De initiatiefnemer vertelde op imponerende wijze over de ontstaansgeschiedenis, de historie en al haar verbondenheid met de buurt waarin ze al twintig jaar lang woont. Zo vertelde ze bijvoorbeeld dat ze hebben geleerd hoe nationaliteiten op elkaar reageren en wat vooroordelen zijn. Ze vertelde over het gebruikmaken van toneel om uit te beelden wat bewoners belangrijk vinden, omdat veel mensen geen Nederlands spreken. Dat is een heel creatieve vorm wat ook nog eens zorgt dat mensen minder bang voor elkaar zijn.  Dat vult een willekeurige organisatie die via een aanbesteding een contract heeft verworven niet zomaar in.”

  Wat neem jij als bestuurslid van LSA mee?

  “Ik denk dat we erop moeten letten dat het Right to Challenge zich blijft ontwikkelt richting het waarderen van maatschappelijke impact. Ik zie nu vaak dat overheden enkel toetsen aan bestaande kaders, waar het initiatief vaak niet in past. maar echt overheden uitdagen te kijken naar maatschappelijk waarde. En vervolgens afwegen of deze waarde voldoende is om hier financiering aan te gegeven. Dat is echt wat anders dan subsidie aftoetsen en vakjes inkleuren of het voldoet aan beleidsdoelstellingen of bestaande kaders.

  Ook neem ik het verder uitwerken van de aanpak van weerbare wijken mee. Wat maakt bijvoorbeeld in  de Tarwewijk of door het project Samen voor Elkaar in Leidschendam dat ze als wijk weerbaar worden. Elkaar kennen, een gemeenschap bouwen, een netwerk bouwen rondom mensen. Voor als het even niet goed met je gaat. Dat zorgt voor weerbaarheid. Dit soort initiatieven beginnen gewoon. LSA heeft de taak die initiatieven zichtbaarder te maken.”

  Tot slot: hoe gaan we verder met pitchen voor impact

  “Ik vind dat we dit soort programma’s door moeten blijven zetten. Het is heel waardevol voor de initiatieven. En misschien moeten we als vervolg wel naar pitchen voor impact 2.0: overheden pitchen waarom initiatieven die in eerdere jaren deelnamen voor hun waardevol zijn. Dan kun je het echt omdraaien en wordt het kijken naar maatschappelijke waarde de nieuwe norm.”

 • Meer van onze leden

  ’t Luukske

  ’t Luukske

  • Wellerlooi

  In het Limburgse Bergen besloot de gemeente in 2013 om de bestaande gymzaal in Wellerlooi te sluiten en ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Op Eigen Houtje

  BewonersBedrijf Op Eigen Houtje

  • Emmen

  BewonersBedrijf Op Eigen Houtje wil zorgen voor samenhang tussen bewoners van de wijk Emmerhout in Emmen. Op Eigen ...

  Lees meer >
  Kruiskamp Onderneemt!

  Kruiskamp Onderneemt!

  • Amersfoort

  In Amersfoort namen bewoners het voormalige schoolgebouw de Witte Vlinder over en startten Kruiskamp Onderneemt ...

  Lees meer >