Sociale veiligheid

 • Sociale veiligheid slaat op de bescherming en het beschermd voelen tegen gevaar of dreiging van gevaar. Met goede maatregelen en duidelijke afspraken voorkom je ook in het BewonersBedrijf gevoelens van onveiligheid.

  In of rond het BewonersBedrijf zijn soms situaties die je bezoekers, vrijwilligers of personeel als onveilig ervaren. Dat gaat van een slecht verlichte parkeerplaats tot een achteruitgang zonder lamp, of een smal pad verborgen achter een hoge heg. Hangjongeren, ongewenst taalgebruik, openbare dronkenschap of het gebruik en de verkoop van verdovende middelen rondom het pand kunnen als onveilig of bedreigend worden ervaren.

  Maatregelen

  Om de sociale veiligheid in de organisatie en rondom het BewonersBedrijf te versterken, grijp je in als bestuur en neem je maatregelen. Dat gaat van het installeren van extra verlichting tot het geven van voorlichting. En wellicht valt er samen te werken met de wijkagent. Verdwijnt daarmee het gevoel van bedreiging? Ongetwijfeld niet op dag één, maar alleen al het zichtbaar maken van een bestuur dat zijn best doet om in te grijpen draagt bij aan een positief gevoel.

  Als je als bestuur op de hoogte bent van een onveilige situatie is het vaak niet moeilijk om een oplossing te bedenken. Lastiger is het als je niet op de hoogte bent. Besteed daarom aandacht aan het onderwerp op gebruikersavonden, vrijwilligersavonden, binnen het bestuur of wanneer je een enquête houdt onder bezoekers. Je bezoekers, vrijwilligers en personeel weet wat er gebeurt in en rondom het BewonersBedrijf.

  Ongewenste omgangsvormen

  Er zijn ook situaties die niet alleen een gevoel van bedreiging oproepen, maar die letterlijk bedreigend zijn. We hebben het dan over grensoverschrijdend gedrag tussen mensen. Denk aan agressief of pesterig gedrag, seksuele intimidatie, aanranding of zelfs verkrachting. Zie daarvoor het artikel Psychosociale arbeidsbelasting.

  Bron: Dorpshuizen.nl Vraagbaak

 • Meer van onze leden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  • Deventer

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  Wijkbedrijf Selwerd

  Wijkbedrijf Selwerd

  • Groningen

  Wijkbedrijf Selwerd is een BewonersBedrijf in Groningen waarin bewoners zelf de regie nemen om de wijk beter en ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  • Amsterdam

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >