Bewoners betrekken bij besluitvorming

 • Wil je BewonersBedrijf echt van de wijk zijn, dan is het belangrijk dat de bewoners zich betrokken voelen. Die betrokkenheid kun je bereiken door gebruikers invloed te laten hebben op het reilen en zeilen van je accommodatie. Maar hoe kun je bewoners betrekken bij besluitvorming?

  Een wijkbewoner moet het BewonersBedrijf ervaren als een stukje van zichzelf. Hierdoor wordt de betrokkenheid vergroot, wat van belang is voor het draagvlak en daarmee van de continuïteit van de organisatie. Bij een vereniging is die invloed statutair geregeld; bij een stichting moet men het zelf regelen. Daarbij is van belang dat:

  • Schijnparticipatie (suggereren dat doelgroepen invloed hebben op het beleid zonder dat dit ook echt zo is) moet worden voorkomen. Het is een recept voor onenigheid en bewoners prikken er snel doorheen.
  • Een zakelijke bedrijfsvoering moet worden gehandhaafd. Gebruikers hebben immers belang bij kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs.
  • Er onderscheid wordt gemaakt tussen gebruikersgroepen en individuele gebruikers. De invloed van individuele gebruikers op de besluitvorming beperkt zich tot tevredenheidsonderzoek, de ideeënbus en de klachtenprocedure, tenzij de individuele gebruikers zich hebben georganiseerd. In dat geval kan iemand namens dat verband deelnemen aan overleg.

  Bewoners betrekken, maar hoe?

  Er zijn verschillende manieren te bedenken waarop je gebruikers structureel en/of incidenteel kunt betrekken in besluitvorming binnen het BewonderBedrijf:

  • incidenteel of periodiek raadplegen: De lichtste vorm van participatie. Veel invloed op het beleid zal hiervan niet uitgaan.
  • deelname van gebruikers in verschillende commissies: Door gebruikersgroepen deel te laten uitmaken van commissies (denk aan de commissie beheer of de activiteitencommissie) is hun invloed op de gang van zaken tegelijk geformaliseerd.
  • gebruikersraad met of zonder juridische status: In de regel een statutair geregeld orgaan waarin (alle) groepen die gebruik maken van de accommodatie zitting hebben. De gang van zaken is vastgelegd in een reglement gebruikersraad. De gebruikersraad heeft tot taak met het bestuur overleg te voeren over het beleid en het beheer van de accommodatie. De invloed van de gebruikers op het beleid is groot.
  • deelname aan het bestuur door vertegenwoordigers van gebruikers of namens de gebruikersraad: De gebruikersraad, maar ook een vertegenwoordiging van de gebruikers, kan statutair deel uitmaken van het bestuur. Dit is de meest vergaande vorm van invloed van gebruikers op het beleid.

  Lees ook:

  Bron: Dorpshuizen.nl Vraagbaak

 • Meer van onze leden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  • Deventer

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  Wijkbedrijf Selwerd

  Wijkbedrijf Selwerd

  • Groningen

  Wijkbedrijf Selwerd is een BewonersBedrijf in Groningen waarin bewoners zelf de regie nemen om de wijk beter en ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  • Amsterdam

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >