Even voorstellen: de pitchers

 • Negen bewonersgroepen uit het hele land gaan met LSA en KNHM de uitdaging aan om een ondernemingsplan te schrijven en te pitchen. Met deze pitch maken zij kans op coaching en startkapitaal van LSA, KNHM en partners. Pitchen doen ze op 12 november en we stellen ze nu aan je voor.

  Gasfabriek Alkmaar

  Op het braakliggende gaswinningsterrein in Alkmaar staat een karakteristiek pand van de gasfabriek uit 1915. Om dit pand te redden van de sloop hebben bewoners uit de omliggende wijken de handen in een geslagen. Zij aan zij werken ze om de Gasfabriek weer nieuw leven in te blazen. De Gasfabriek wordt een broedplaats voor de wijk, om je te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en te genieten. Bewoners en organisaties kunnen dan een industriële ruimte huren en iets bijdragen voor de buurt en recreanten kunnen met hun bootje aanmeren en op het terras zitten.
  Meer informatie: www.gasfabriek.com/

  Stichting Droom Vlissingen

  Stichting Droom is in 2004 opgericht met als doel re-integratietrajecten uit te voeren. Maar ook om de eventuele belemmeringen bij uitkeringsgerechtigden weg te nemen zodat zij weer aan een goede opbouwende toekomst kunnen denken. Het is een multi-welzijnsorganisatie met een laagdrempelig en veelzijdig hulp- en ondersteuningsbureau bedoeld voor mensen waarbij de nood hoog is op velerlei gebieden. Dit kunnen belemmeringen zijn zoals schulden, verslaving, geen dak boven het hoofd etc. Het doorverwijzen van het kastje naar de muur zou (binnen Droom) tot een minimum beperkt moeten blijven.
  Meer informatie: www.stichtingdroom.nl/stichtingdroom

  Project Luukske Wellerooi

  In Bergen heeft een groep bewoners het gemeenschapshuis en de bijbehorende gymzaal overgenomen van de gemeente. Het gemeenschapshuis verhuurt ruimtes aan de lokale verenigingen en organisaties in het dorp en organiseert daarnaast zelfstandig of in samenwerking met andere organisaties activiteiten om de sociale cohesie in het dorp te versterken.
  Naast deze activiteiten wordt het gemeenschapshuis en de bijbehorende gymzaal verhuurd aan jeugdgroepen en sport-verenigingen in de vorm van een groepsaccomodatie in de zomervakanties en weekenden wanneer de eigen inwoners en verenigingen er geen gebruik van maken.
  Meer informatie: www.facebook.com/luukskewellerlooi

  BOSSpark Sittard

  In een park in Sittard is een bewonersgroep het BOSS park gestart. BOSS staat voor Bewegen, Ontmoeten, Sport & Spel en hun doelstelling is het creëren van een aantrekkelijke omgeving om dit allemaal te doen. Daarnaast geeft ’t BOSS uiting aan een groene, gezonde en spannende omgeving. Dit vrij toegankelijke park is het resultaat van jarenlange inspanningen van de wijkplatforms en bestaat uit een aantal unieke buitenvoorzieningen om te sporten en te spelen. Het BOSS park wordt sinds de opening in 2013 gezien als een Richard Krajicek Foundation playground.
  Meer informatie: www.tboss.nl

  Westside Slotermeer

  De Coöperatieve vereniging Westside is een voorbeeld van door bewoners gestuurde wijkontwikkeling dat tot een creatieve ‘hotspot’ in de buurt kan leiden. De coöperatie bestaat leden die allen activiteiten uitvoeren ten behoeve van de buurt vanuit één gezamenlijke visie. Westside wil de talenten in Slotermeer ontwikkelen door middel van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, leren en (sociaal) ondernemen. Het doel is de positie van de bewoners in Slotermeer te versterken op het gebied van onder meer welzijn en cultuur, gezondheid, sociale samenhang en participatie, zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling, talentontwikkeling en kennisoverdracht, leefomgeving en financieel en / of economische positie.
  Meer informatie: www.facebook.com/westsideslotermeer

  Kamperpoorterij Zwolle

  De Kamperpoorterij is een werkbedrijf, een groenbedrijf, een zorgbedrijf en een welzijnsbedrijf. Het is een sociale onderneming, waar ondernemerschap van bewoners centraal staat. Het bewonersbedrijf is gericht op bewoners die iets ondernemen en daarmee een maatschappelijke bijdrage leveren aan de Kamperpoort. Met de dienst de Scharrelaar ondersteunt de Kamperpoorterij bewoners bij het starten van een onderneming om zo de wijkeconomie een boost te geven en meer werkgelegenheid te creëren. Het doel is: zoveel mogelijk goede ideeën voor de wijk uitvoeren.
  Meer informatie: www.benkoenen.nl/pagina/projecten/bewonersbedrijf-kamperpoort.html

  Sterker door Stroop Rotterdam

  Sterker door Stroop is ontstaan uit een wild idee waar een stroopwafelijzer, leegstaand vastgoed en de (meer)waarde van een ontmoetingsplek de basisingrediënten voor zijn. Het maken van culinaire stroopwafels wordt ingezet om leegstaand vastgoed op een nieuwe manier in de markt te zetten. In plaats van een bord met ’te huur’ op de gevel, laten we de potentie van het lege pand zien door middel van (tijdelijk) gebruik, waarbij we lokale netwerken betrekken en hun participatie in het gebruik stimuleren. Dat heeft geleid tot dat wat Stroop nu is: een multifunctionele ontmoetingsplek voor en van de buurt op de Mathenesserweg in Rotterdam.
  Meer informatie: www.crossmarks.nl/mustsees/stroop-rotterdam/ en www.facebook.com/StroopRotterdam

  Wijkpaleis Rotterdam

  Het Wijkpaleis gaat over maken, leren en ontmoeten. In het Wijkpaleis leren makers en buurtgenoten elkaar op een andere manier kennen, door het ‘samen te maken’ en zo van elkaars kennis en kunde te leren. Er is een grote groep makers in de wijk. Zij maken hun werk vaak op onzichtbare plekken of buiten de wijk. Deze groep wil hun kennis, ervaring en middelen om het te maken terugbrengen in de wijk en dit delen met buurtgenoten die het zelf maken niet meer beheersen. Maken is een bijzondere vorm van leren en samen maken leidt tot inspirerende ontmoetingen tussen
  verschillende buurtgenoten. Het Wijkpaleis – de plek om het te maken!
  Meer informatie: www.facebook.com/wegnaarhetwijkpaleis

  Schoonhoven Schoon

  Zwerfafval, daar heeft Schoonhoven Schoon genoeg van! Daarom is op 2 september 2014 de Stichting Schoonhoven Schoon opgericht. Samen met de vrijwilligers van zorgboerderij Talento en zorginstelling Gemiva SVG-groep houdt Schoonhoven Schoon elke week uitgebreide opruimrondes in de Krimpenerwaard. Dit heeft een aantal voordelen: de stad wordt schoner en de mensen van de zorginstellingen hebben een leuke en zinvolle dagbesteding.
  Meer informatie: www.schoonhovenschoon.nl en www.facebook.com/schoonhovenschoon.nl

 • Meer van onze leden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  • Deventer

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  Wijkbedrijf Selwerd

  Wijkbedrijf Selwerd

  • Groningen

  Wijkbedrijf Selwerd is een BewonersBedrijf in Groningen waarin bewoners zelf de regie nemen om de wijk beter en ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  • Amsterdam

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >