Even voorstellen: de deelnemers van Pitchen voor Impact in je wijk 2018

 • Alweer twee dagen vol workshops achter de rug in ons Pitchen voor impact traject (een traject om ondernemende bewonersinitiatieven een stap verder te helpen). Dagen waarin we werkten aan een business model canvas en verander-theorie, waarin we aandacht hadden voor de financiële kant van de plannen. En een begin maakten met het bekijken van de samenstelling van de teams van initiatiefnemers: wat voor mensen hebben we aan boord en wie hebben we nog nodig om een goed werkend team te vormen? De hoogste tijd om de deelnemers van Pitchen voor impact 2018 aan u voor te stellen:

  Wijkleercentrum Alles voor elkaar in Leidschendam

  Een plek in de wijk voor ontmoeting en activiteiten en een park met een hogere beeldkwaliteit. Een veilige plek waar iedereen zich kan ontwikkelen op diverse gebieden. En dat allemaal in een leegstaand pand op park Schakenbosch, een voormalig terrein met ggz en zorg instellingen. De bewoners willen  park Schakenbosch graag behouden voor de buurt. Samen met gemeente en projectontwikkelaar willen ze werken aan behoud van vastgoed en groen en de invulling van een plek van en voor de buurt. In het Pitchen voor impact traject wil het initiatief de plannen voor een leerwerkbedrijf, ontmoetingscentrum en buurtrestaurant verder uitwerken tot een haalbaar plan met goede financiële onderbouwing.

  Cultuurwerkplaats Tarwewijk in Rotterdam

  Cultuurwerkplaats Tarwewijk in Rotterdam is een huis van de wijk waar mensen met diverse achtergronden samen komen en samenwerken aan ontmoeting en ontwikkeling..Bewoners organiseren er samen activiteiten op het gebied van voeding, taal, cultuur en beweging. Er is ook een grote groene binnentuin waar bewoners kunnen ontspannen. Naast subsidie en fondsen, wil de cultuurwerkplaats werken aan het vergroten van de eigen inkomsten door bijvoorbeeld het naai atelier, zaalverhuur en catering.

  Samen Maken we Nieuwland in Amersfoort

  In een wijk met veel problematiek achter de voordeur en weinig sociale samenhang,  willen de initiatiefnemers zich hard maken voor het nieuw leven inblazen van de wijkboerderij. Op dit moment zijn ze druk bezig met het verder ontwikkelen van een inloop en ontmoetingsfunctie en ook informatie en advies geven wordt steeds belangrijker. In dit traject willen ze werken aan een groter draagvlak in de wijk en aan duurzame inkomstenbronnen.

  Leer- en ontmoetingscentrum Doorwerth

  Samen met de gemeente werken bewoners aan een masterplan voor een nieuwe ontmoetingsplek. Met vijf pijlers: cultuur, recreatie, sport, natuur en educatie. Doel van dit nieuwe centrum dat ook eigen inkomsten moet gaan genereren is meer sociale samenhang creëren in het dorp.

  Buurtpost Zuid De Lelie in Hilversum

  Een groep bewoners wil graag nieuw leven blazen in een afgebrand buurthuis. Samen met de gemeente onderzoeken ze de mogelijkheden tot zelfbeheer van het pand. Belangrijk is dat iedereen in de buurt zich er thuis kan voelen. Het moet een plek worden waar je kan ontspannen en werken aan je ontwikkeling. In dit traject zijn ze op zoek naar mogelijkheden voor een duurzaam verdienmodel.

  De Nieuwe Banier in Rotterdam

  De Nieuwe Banier in Rotterdam bestaat al lang. Een plek in de wijk waar mensen, maatschappelijke organisaties en ondernemers samenwerken aan een bruisende ontmoetingsplek waar mensen echt een stap vooruit kunnen komen. Er zijn verschillende zalen te huur zoals een theaterzaal, dansstudio en huiskamer en er worden diverse activiteiten georganiseerd op het gebied van schulden, werk, bewegen en cultuur. De Nieuwe Banier werkt hard aan het verzelfstandigen van het initiatief waar bewoners aan het roer staan.

  Ontmoetingswerkplaats de JoJo in Sassenheim

  De initiatiefnemers van De Jojo hebben een lege supermarkt omgetoverd tot werkplaats en ontmoetingsplek. Een plek waar iedereen welkom is om te ontmoeten, leren en werken. Inmiddels is er een grote club vrijwilligers betrokken en zijn er diverse werkplaatsen ontstaan. Ook is er een Repaircafé, een weggeefwinkel en is er in samenwerking met een lokale GGZ instelling, dagbesteding bij de houtwerkplaats en koffiecorner. De Jojo redt zich al een hele tijd door donaties van spullen en giften maar zijn nu op zoek naar een duurzamer verdienmodel.

  Kolluk’s hart klopt voor jou in Koolwijk

  Een nieuw initiatief in Koolwijk, vlakbij Oss. De bewoners hebben de handen ineen geslagen en maken zich hard voor behoud van een grote uitkijktoren in de buurt en kijken naar mogelijkheden voor het overnemen van een kerk in de gemeenschap. Zodat er ook in de toekomst activiteiten georganiseerd kunnen worden en de sociale samenhang in het dorp gewaarborgd blijft. Er zijn veel ondernemende ideeën voor de exploitatie die omgezet moeten worden in een strak plan.

  Huiskamer van Werkhoven

  Een groep bewoners uit Werkhoven (vlakbij Utrecht) heeft de koppen bij elkaar gestoken om samen met de parochie na te denken over een zinvolle herbestemming van het vastgoed (kerk, parochiehuis en tuin). Ze willen dit graag behouden voor het dorp en er nieuw leven in blazen. Ideeën genoeg, nu nog toewerken naar een haalbaar gemeenschappelijk plan.

  Het LSA organiseert Pitchen voor Impact samen met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). De KNHM is een vereniging die burgers en sociaal ondernemers begeleidt bij de verbetering van hun buurt, wijk, dorp of stad. Dit doen ze met inzet van kennis, procesbegeleiding en uitgebreid netwerk. Via KNHM Participaties BV investeren ze daarnaast in sociaal ondernemers met een ‘impact first’ idee.

   

   

   

   

 • Meer van onze leden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  • Deventer

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  Wijkbedrijf Selwerd

  Wijkbedrijf Selwerd

  • Groningen

  Wijkbedrijf Selwerd is een BewonersBedrijf in Groningen waarin bewoners zelf de regie nemen om de wijk beter en ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  • Amsterdam

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >