De WijkBV

 • We werken samen met pioniers aan de WijkBV. Bewoners in de wijk kunnen door eigenaarschap en zeggenschap zoveel mogelijk zelf bepalen hoe hun wijk eruit ziet. Met ondernemerschap, door het verkrijgen van assets zoals grond en gebouwen, het aanboren en behouden van geldstromen binnen de wijk krijgen bewoners een economische machtsbasis. Zo heeft een WijkBV een grote impact op terreinen die het dichtst bij mensen in de wijk staan, zoals wonen, werk en zorg.

   

  Vijf pioniers

  Met betrokkenheid en een bijdrage van onder andere Stichting DOEN ondersteunen we in drie jaar (2019-20121) vijf ambitieuze en ondernemende bewonerscollectieven die de stap willen zetten naar een WijkBV. Dat zijn organisaties die al ervaring hebben als BewonersBedrijf en daardoor kunnen laten zien dat ze ondernemend zijn, een positieve impact creëren en stevig geworteld zijn in de wijk. Deze initiatieven zien nú kansen om te werken aan een economische machtsbasis. Dat willen ze bijvoorbeeld doen door een groot contract te winnen op het gebied van zorg, toeleiding naar werk of groenonderhoud. Sommige organisaties richten zich op vastgoed en proberen zo plekken te creëren waar mensen samen komen of betaalbaar kunnen werken, maken en wonen. Misschien storten andere collectieven zich juist op de energietransitie in de wijk, of een lokale uitdaging waar wij nog helemaal niet aan gedacht hebben. Het is ook niet aan ons om te bepalen wat die grote nieuwe stap is. We verwachten wel dat je ons ervan kunt overtuigen dat die stap een vliegwiel is voor jullie economische machtspositie, financiële duurzaamheid en uiteindelijk de impact in de wijk.

  Wat doen we?

  We helpen de pioniers deze ambities waar te maken. In die drie jaar staan we naast het initiatief en maken samen een programma op maat om de (on)voorziene hobbels die te nemen. We zetten daarom experts met kennis en ervaring uit ons netwerk voor in. Onze contacten variëren van vastgoedexperts tot onderhandelaars en mediators, van juristen tot community builders en van zorgexperts tot energietechneuten. We leggen we contacten met andere ervaringsdeskundigen om te sparren over de dagelijkse praktijk, ook als het even tegenzit.

  De pioniers zijn ambassadeurs voor de WijkBV en delen hun ervaringen met de grotere beweging. We volgen de ontwikkelingen van de vijf pioniers dan ook op de voet. De lessen die zij leren delen we binnen het netwerk van bewonerscollectieven. De ervaringen en nieuwe praktijken die we gaan ontdekken zijn ook een katalysator voor initiatieven in de rest van het land. Dat betekent dat we aan de hand van interviews, casus beschrijvingen, interviews, beschrijvingen van nieuwe praktijken en bijeenkomsten iedereen laten profiteren van de lessen en ervaringen die we opdoen.

  Elementen van een WijkBV

  We schrijven niet voor hoe een WijkBV er precies uit moet zien. Dat is immers op elke plek anders. We zullen gedurende het programma de initiatieven volgen op basis van een aantal elementen die we sowieso terug denken te vinden in een WijkBV. Dat noemen we het WijkBV mengpaneel. Waar de schuifjes staan zal voor elk initiatief anders zijn en er is ook ruimte om elementen toe te voegen aan het mengpaneel.

   

  Als (toekomstige) pioniers hebben jullie dit gemeen:

   

  • Jullie organisatie is en blijft van, voor en door bewoners. Dat betekent niet dat je geen beroepskrachten in dienst zou mogen hebben. Integendeel juist: met het soort ambitie waar we naar op zoek zijn is het helemaal niet gek om te werken met betaalde krachten. De naam WijkBV doet misschien vermoeden dat we op zoek zijn naar BV’s, maar de term BV is symbolisch. We stellen geen specifieke eisen aan de juridische vorm van de organisatie, wat we belangrijk vinden is het ondernemende basis. Zolang de organisatie maar geworteld is in de wijk en het eigenaarschap en zeggenschap bij bewoners ligt;
  • Jullie hebben een grote ambitie voor de wijk en jullie organisatie. Er wordt echt iets veranderd aan de economische machtspositie om een grote impact in de wijk te hebben en financieel duurzaam te zijn/worden;
  • Er is een concreet plan om naar die ambitie toe te werken. Jullie willen bijvoorbeeld een flink gebouw aankopen, een groot en meerjarig contract binnenhalen, of jullie willen graag een energiecoöperatie oprichten.. En natuurlijk kan het ook iets heel anders zijn; als het maar een concreet plan is dat werkt als vliegwiel voor jullie organisatie en wijk;
  • Het is haalbaar binnen drie jaar. Het is een ambitieus plan en het zal niet zonder slag of stoot gaan, maar je kunt er vanuit gaan dat het mogelijk is om bijvoorbeeld dat contract binnen nu en drie jaar binnen te halen, of dat gebouw aan te kopen;
  • Jullie zijn in staat om in grote lijnen aan te geven wat voor steun jullie nodig  hebben. Het is voor ons belangrijk om te zien welke kennis en kunde jullie al in huis hebben en waar jullie nog hulp  kunnen gebruiken. Als jullie geselecteerd worden gaan we samen aan de slag om die steun specifieker in te richten. Het is goed om te weten dat we geen geld uitkeren, maar deelnemers ondersteunen met expertise en procesbegeleiding;
  • Jullie zijn bereid om als pioniers anderen uit de beweging verder te helpen. Dat betekent dat we jullie initiatief in ieder geval tijdens die drie jaar volgen en de lessen delen met de rest van Nederland. We verwachten ook af en toe een beroep op je te doen om andere bewonerscollectieven op weg te helpen.

   

   

  Aanmelden

  De eerste deadline om je aan te melden is verstreken, maar we zullen gaandeweg het programma nog nieuwe deelnemers werven. Dus hebben jullie de ambitie om een WijkBV te worden en herkennen jullie je in de bovenstaande principes? Neem dan contact met ons op ( kristel@lsabewoners.nl ).

   

  Doe ook mee

  Zoals gezegd, het gaat niet alleen om de pioniers, de lessen die we leren gaan we delen. Dus we hopen elke organisatie die de ambitie heeft een WijkBV te worden of er in bredere zin aan wil bijdragen iets te kunnen bieden. Dat doen we onder andere via onze website en social media, maar ook door bijeenkomsten. Wil je ook op de hoogte blijven, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: