Burgerrecht om de gemeente uit te dagen

 • Op 24 april is in de wet vastgelegd dat burgers de gemeente kunnen uitdagen om (een deel van) de zorg van de Wmo die door de gemeente wordt geleverd, beter uit te voeren dan de gemeente dat doet. Het werd in de vorm van een amendement voorgelegd aan de Tweede Kamer en unaniem aangenomen. Het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) ziet dit als een belangrijk resultaat in zijn pleidooi voor buurtrechten.

  Door het aangenomen amendement in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen bewoners het recht om de gemeente uit te dagen als ze denken dat ze de zorg in hun buurt beter kunnen verlenen dan de gemeente. Hierdoor kunnen bewoners wijkzorg organiseren en daar ook geld mee te verdienen dat terug kan vloeien in de wijk. Wat het LSA betreft past dat goed in de beweging die gaande is, en door het LSA aangejaagd wordt, van ondernemende bewoners die zelf welzijn organiseren en daarbij steeds losser staan van subsidies en/of overheidsagenda’s.

  Kijk voor meer informatie op de website van LSA Bewoners.

 • Meer van onze leden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  • Deventer

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  Wijkbedrijf Selwerd

  Wijkbedrijf Selwerd

  • Groningen

  Wijkbedrijf Selwerd is een BewonersBedrijf in Groningen waarin bewoners zelf de regie nemen om de wijk beter en ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  • Amsterdam

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >