Bewoners nemen heft in handen

 • Op zaterdag 3 november zijn er ruim 800 mensen uit het hele land naar de Landelijke Bewonersdag in Amsterdam Zuidoost gekomen. Deze honderden actieve vrijwilligers maakten duidelijk dat ze een stap verder willen gaan dan alleen meedenken met de overheid. Hun eigen communities, wijkaccomodaties in zelfbeheer en hun eigen buurtwet. “Natuurlijk zijn we teleurgesteld in de overheid. Daarvan hoeven we niet veel meer te verwachten, maar van elkaar des te meer”, zo verwoordde een bewoner uit Amsterdam Zuidoost het algehele gevoel.

  Op de Landelijke Bewonersdag staat al ruim 20 jaar de rol en positie van actieve bewoners in aandachtswijken centraal. In deze tijd wordt meer dan ooit zelfredzaamheid verwacht van de burger. Vorig jaar, op de Landelijke Bewonersdag 2011, werd middels het Manifest van de Actieve Wijkbewoners al duidelijk gemaakt dat actieve bewoners die maatschappelijk rol met zijn allen wel willen oppakken, onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde was en is dat bewoners serieus worden genomen als partner. Dit jaar werd duidelijk dat bewoners die maatschappelijk rol niet alleen willen, maar ook kunnen oppakken.
  Publieke contracten overnemen
  Dit werd duidelijk tijdens excursies naar bewonersprojecten in Amsterdam Zuidoost, bijvoorbeeld naar Heesterveld Creative Community, waar kunstenaars leegstaande panden hebben veranderd in spannende social hotspots. Het werd duidelijk tijdens de workshops waar o.m. BewonersBedrijven centraal stonden. Plekken waar bewoners hun eigen geld verdienen door publieke contracten over te nemen om met het verdiende geld hun aandachtswijk te verbeteren. En het werd duidelijk toen de hoofdorganisator van de dag, het LSA, pleitte voor een buurtwet waar verregaande rechten voor bewoners worden vastgelegd.


   

  Politieke kopstukken
  Op de dag waren verschillende lokale politieke kopstukken aanwezig, waaronder wethouder Freek Ossel, stadsdeelvoorzitter Tjeerd Herrema en portefeuillehouder Urwin Vyent. Ze gaven hun eigen visie op de titel van de dag:’Bedrijvige Buurten’. Freek Ossel zei onder meer dat hij zag dat het een tijd was van omslag. “De overheid trekt zich terug, bewoners moeten de regie krijgen. De overheid moet ze daarbij helpen.”
  De voorzitter van het LSA, Joke Bakker, sprak voor vele burgers toen ze zei: “Ik heb gemerkt dat veel bewoners zich in de steek gelaten voelen. Nog geen twee jaar geleden waren we krachtwijk, prachtwijk en professionele knuffelwijk en nu staan we met lege handen voor gesloten wijkhuizen. Zo gaat dat dus met de overheid: van het ene uiterste in het andere. (…) Het is bij de overheid wel gaan dagen dat de beste manier om mensen maatschappelijk vooruit te helpen is: kansen bieden waar bewoners zelf mee aan de slag kunnen… En als je niet als buurt naar de knoppen wil gaan, is de keuze om zelf het heft in handen te nemen onontkoombaar.”
  Het is daarom dat de honderden gepassioneerde bewoners op de Landelijke Bewonersdag niet meer wachten op wat ze ‘mogen’ van de overheid. Ze nemen de regie en veranderen hun wijk van onderop.

  Al 20 jaar
  De grootste bewonersbijeenkomst van het jaar wordt al ruim 20 jaar georganiseerd door de vereniging van bewoners uit aandachtswijken: LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken), dit jaar in samenwerking met stadsdeel Amsterdam Zuidoost, de woningcorporaties Rochdale en Ymere, de Nederlandse Woonbond, het ministerie van BZK, Participatie en Opbouwwerk ZuidOost, de Nationale Postcode Loterij en actieve bewonersgroepen uit Amsterdam Zuidoost.

   

  Lees een uitgebreid verslag van de Landelijke Bewonersdag met films, foto’s en presentaties.

  Bekijk hier de powerpointpresentatie van het bewonerscollege over het BewonersBedrijven.

 • Meer van onze leden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  • Deventer

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  Wijkbedrijf Selwerd

  Wijkbedrijf Selwerd

  • Groningen

  Wijkbedrijf Selwerd is een BewonersBedrijf in Groningen waarin bewoners zelf de regie nemen om de wijk beter en ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  • Amsterdam

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >