Bewoners nemen enorm pand over van woningcorporatie

 • In de aandachtswijk Malburgen (Arnhem) staat het Bruishuis, een enorm pand dat nu nog van woningcorporatie Volkshuisvesting is. Een bewonersgroep neemt het pand met ruim 130 eenheden over en blijft het verhuren. De bewonersgroep BewonersBedrijf Malburgen vindt dat de wijkontwikkeling toe is aan een nieuwe fase. En daarom zijn ze een BewonersBedrijf begonnen. Zaterdag 8 juni tekent de woningbouwcorporatie Volkshuisvesting de intentieverklaring om het Bruishuis over te dragen aan het BewonersBedrijf Malburgen. Minister Jeroen Dijsselbloem is bij deze bijzondere gebeurtenis aanwezig.

  In het komende jaar zullen bewoners stap voor stap de exploitatie van het Bruishuis voor hun rekening nemen. Dit betekent de verhuur van ruim 130 eenheden, wat een gezonde basis oplevert voor het runnen van een zogeheten BewonersBedrijf. Daarmee wordt het Bruishuis het tweede BewonersBedrijf dat het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) helpt op te richten. Een BewonersBedrijf is een bedrijf in handen van wijkbewoners dat de winst die het maakt, in de wijk terugpompt met als doel de buurt economisch, fysiek en sociaal te helpen ontwikkelen. BewonersBedrijf Malburgen wil met de winst sociale projecten in de wijk opzetten.

  Bewoners bezuinigen

  De zakelijk leider van het BewonersBedrijf in oprichting is Walter Klein Nienhuis. Hij zegt: “Als er ergens een kraan lekt, kun je een dure onderhoudsorganisatie bellen die voorrijkosten rekent et cetera, maar je kunt ook kijken wie van de bewoners goed is in het repareren hiervan. Het is een klein voorbeeld van hoe je kunt bezuinigen en daarmee tot een positief exploitatieresultaat komen.”

  Een gedeelte van de werkzaamheden die gedaan moeten worden in het tien verdiepingen tellende pand, wordt verzorgd door mensen uit de wijk die terug willen keren naar de arbeidsmarkt. Ook kunnen huurders onder bepaalde voorwaarden een korting op hun huur krijgen door een paar uur per maand aan maatschappelijke projecten in de wijk te werken.

  Minister Jeroen Dijsselbloem

  Zaterdag 8 juni om 14:30 uur wordt de intentieverklaring getekend in het Bruishuis op de 10e verdieping. Dat is een feestelijk moment voor de bewonersgroep. Minister Jeroen Dijsselbloem ziet hoe belangrijk dit moment is en komt langs om hierbij aanwezig te zijn. Hij was een lange tijd adoptievader van de wijk Malburgen in het project van het LSA: Wijkadoptie Kamerleden. Hij geeft dit stokje over aan Kamerlid John Kerstens.

  Zelf welzijn organiseren

  BewonersBedrijf Malburgen is een van de tien BewonersBedrijven die aankomende tijd worden opgezet, allen met het doel hun buurt economisch, fysiek en sociaal te helpen ontwikkelen. Het is daarbij het streven dat deze BewonersBedrijven zoveel mogelijk hun eigen geld gaan verdienen en daarmee losser komen te staan van subsidies en hun verstrekkers. Bewoners besturen de BewonersBedrijven en zij beslissen of en zo ja welke beroepskrachten ingehuurd moeten en kunnen worden. Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) ondersteunt de BewonersBedrijven bij de oprichting, zowel financieel als met kennis. Het LSA heeft hiervoor geld ontvangen van de Nationale Postcode Loterij, het ministerie van BZK en het Fonds Werken aan Wonen.

 • Meer van onze leden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  • Deventer

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  Wijkbedrijf Selwerd

  Wijkbedrijf Selwerd

  • Groningen

  Wijkbedrijf Selwerd is een BewonersBedrijf in Groningen waarin bewoners zelf de regie nemen om de wijk beter en ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  • Amsterdam

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >