Beoordelingsronde LSA

 • Spannende dag voor drie startende BewonersBedrijven. Zij presenteren 28-1-2016 hun plannen aan de beoordelingscommissie van LSA. Daarmee maken zij kans op startkapitaal om hun bedrijf verder te ontwikkelen. Of en hoeveel startkapitaal aan hen wordt toegekend, horen de bewonersgroepen half februari. Vandaag staan drie presentaties op het programma: Stichting Droom uit Vlissingen, Stichting BewonersBedrijf de Nijverheid uit Hengelo en Coöperatieve Vereniging Westside Slotermeer in Amsterdam.

  De plannen

  Stichting Droom is in 2004 opgericht met als doel re-integratietrajecten uit te voeren. Maar ook om de eventuele belemmeringen bij uitkeringsgerechtigden weg te nemen zodat zij weer aan een goede opbouwende toekomst kunnen denken. Het is een multi-welzijnsorganisatie met een laagdrempelig en veelzijdig hulp- en ondersteuningsbureau bedoeld voor mensen waarbij de nood hoog is op velerlei gebieden. Dit kunnen belemmeringen zijn zoals schulden, verslaving, geen dak boven het hoofd etc. Het doorverwijzen van het kastje naar de muur zou (binnen Droom) tot een minimum beperkt moeten blijven.

  Stichting BewonersBedrijven de Nijverheid wil wijkbewoners in de Hengelose wijk langer thuis laten wonen. Onder andere door het aanbieden van onderhoud aan de tuin en een betaalbare taxidienst in de wijk. Kijk voor meer informatie op www.bon.denijverheid.nl/

  De Coöperatieve vereniging Westside Slotermeer is een voorbeeld van door bewoners gestuurde wijkontwikkeling dat tot een creatieve ‘hotspot’ in de buurt kan leiden. De coöperatie bestaat leden die allen activiteiten uitvoeren ten behoeve van de buurt vanuit één gezamenlijke visie. Westside wil de talenten in Slotermeer ontwikkelen door middel van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, leren en (sociaal) ondernemen. Het doel is de positie van de bewoners in Slotermeer te versterken op het gebied van onder meer welzijn en cultuur, gezondheid, sociale samenhang en participatie, zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling, talentontwikkeling en kennisoverdracht, leefomgeving en financieel en / of economische positie.

 • Meer van onze leden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  • Deventer

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  Wijkbedrijf Selwerd

  Wijkbedrijf Selwerd

  • Groningen

  Wijkbedrijf Selwerd is een BewonersBedrijf in Groningen waarin bewoners zelf de regie nemen om de wijk beter en ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  • Amsterdam

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >