Als gemeente en bewoners samenwerken

 • Voorbeelden van succesvolle samenwerking met de gemeente en de resultaten.

  Een samenwerking tussen gemeenten en bewonersinitiatieven is vaak moeizaam en stroperig. Bewonersgroepen lopen vast in onderhandelingen en procedures die ze niet kennen. Tegelijkertijd is het voor de gemeente lastig een bewonersinitiatief in de bestaande hokjes en regelgeving te passen. Bewoners krijgen te maken met meerdere afdelingen binnen de gemeente die zelf het overzicht verliezen. Dit leidt tot onbegrip en frustratie aan beide kanten. Mooie plannen van bewoners blijven daardoor vaak plannen en dat is doodzonde. Hoe kan de gemeente deze bewonersinitiatieven ondersteunen?

  Op onze handen zitten

  In Dordrecht blaast het BewonersBedrijf Crabbehoeve een leegstaande kleuterschool nieuw leven in. Zij huren het pand van de gemeente en verhuren het aan andere partijen. Zo heeft Resto Van Harte er bijvoorbeeld een dependance. De gemeente is eigenaar van het pand en heeft daarom veel contact met het bestuur van Crabbehoeve. Deze samenwerking verloopt nu goed omdat de bewoners alle ruimte krijgen hun plannen uit te voeren en zelf te ondernemen. Er zijn wel stevige onderhandelingen nodig geweest om dit voor elkaar te krijgen.

  Tijdens de officiële opening op 27 mei van dit jaar benadrukte wethouder Rinette Reynvaan de omslag in manier van werken. De bewoners hebben de gemeente Dordrecht uiteindelijk overtuigd om op hun handen te gaan zitten. Dat is moeilijk, want de gemeente is gewend om bewoners te vertellen hoe het moet. Maar hier in het Dordrecht heeft het een duurzaam bedrijf van en voor bewoners opgeleverd met een enorme impact in de wijk. Dit bleek een eye-opener; de tijd is voorbij dat de overheid bedenkt wat goed is voor de bewoners.

  Betaalde opdrachten

  Als bewoners de ruimte krijgen om collectief te ondernemen, kan de gemeente als opdrachtgever fungeren. Dat betekent dat bewoners serieus genomen en als een gelijkwaardige partij behandeld worden. Dat gebeurt in Leeuwarden, waar in de zomer van 2015 een pilot startte waarin de gemeentelijke groenbudgetten in handen komen van BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen en wijkvereniging Bilgaard. De bewoners in deze wijken nemen de groenbudgetten dus over van de gemeente en krijgen daarvoor betaald.

  Onder leiding van een groencoördinator beheren vrijwilligers het groen in de wijk. Zij krijgen daarvoor een vrijwilligersvergoeding maar de sociale baten zijn veel belangrijker. Deze vrijwilligers zitten vaak in een (langdurige) uitkeringssituatie en zijn erg gebaat bij de structuur, verantwoordelijkheid en sociale contacten die dit vrijwilligerswerk met zich meebrengt.
  Wethouder Harry van der Molen gaf de aftrap en benadrukte op Twitter (08-06-2015) dat het niet om bezuinigingen gaat: “Voor de goede orde: de gemeentelijke groenbudgetten gaan over naar de wijken. Geen bezuiniging maar een investering.” De pilot loopt tot 1 januari en de eerste evaluaties zijn positief. Zowel de gemeente als het BewonersBedrijf is tevreden over de invulling van de opdracht.

  Meer succesvolle samenwerking

  Niet alleen bewoners maar ook de politiek vraagt om verandering. Op 16 november stuurde Minister Plasterk de Tweede Kamer zijn standpunt over buurtrechten. Hierin stelt hij onder andere nieuwe vormen van samenwerking tussen bewoners en hun gemeente te faciliteren. Tijdens de Landelijke Bewonersdag op 28 november in Almere werd uitgebreid aandacht besteed aan deze succesvolle samenwerking. Want er zijn veel meer plekken waar het kan! Actieve bewoners namen hun ambtenaar mee om te vertellen wat bij hen goed ging of om hem ervan te overtuigen dat het ook anders kan.


  Deze blog is geschreven voor en verschenen op Sociaalweb. Bekijk de blog hier.

   

 • Meer van onze leden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  • Deventer

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  Wijkbedrijf Selwerd

  Wijkbedrijf Selwerd

  • Groningen

  Wijkbedrijf Selwerd is een BewonersBedrijf in Groningen waarin bewoners zelf de regie nemen om de wijk beter en ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  • Amsterdam

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >