6 kandidaat-BewonersBedrijven gaan kwartiermaken

 • Zes kandidaat-BewonersBedrijven hebben donderdag 20 september hun plannen voor de eerste keer aan de beoordelingscommissie gepresenteerd. Met hun kennis en jarenlange ervaring hebben de commissieleden de bewoners kritisch bevraagd op aannames en veronderstellingen en tips en adviezen meegegeven. Met deze adviezen gaan 6 kandidaat-BewonersBedrijven nu van start met kwartiermaken.

  Kwartiermaken

  Een BewonersBedrijf is van, voor en door bewoners. Het opzetten ervan vergt veel tijd en specifieke kennis. Kennis waar je anderen voor nodig hebt. Er zitten dan ook grenzen aan wat bewoners vrijwillig, vaaknaast hun baan en in de avonduren, kunnen doen. Daarom maakt het LSA binnen het experiment ruimte voor een kwartiermaker. De kerngroep benoemt een kwartiermaker die voor een vastgestelde periode en aantal uur per week het ondernemingsplan verder uitwerkt en met het installeren van het oprichtingsbestuur het kandidaat-BewonersBedrijf startklaar maakt.

  De kandidaat-BewonersBedrijven

  De eerste 6 kandidaat-BewonersBedrijven komen uit Arnhem, Amersfoort, Emmen, Hengelo, Leeuwarden en Utrecht.

  In Arnhem –Malburgen willen bewoners een BewonersBedrijf starten in een voormalig verzorgingstehuis. Het BewonersBedrijf neemt de expoitatie van 135 eenheden over. Met de winst uit deze exploitatie kunnen sociale projecten in de wijk worden gerealiseerd.

  In Amersfoort – Kruiskamp willen bewoners van een leegstaande basisschool een sociaal en economisch centrum in het midden van de wijk maken, ‘t Koerhuys. Ze richten zich met hun activiteiten op het vergroten van de vitaliteit van de wijk Kruiskamp. De ruimtes worden verhuurd aan organisaties rondom de thema’s: ontmoeten, leren en werken, kunst en gezondheid. Huurders dragen allemaal bij aan de sociale, economische en fysieke ontwikkeling van de wijk, dan wel in natura, dan wel financieel. De winst komt terecht in het ’t Koerhuysfonds waar initiatiefnemers van sociale activiteiten in de wijk een beroep op kunnen doen.

  In Emmen – Emmerhout starten bewoners het BewonersBedrijf Op Eigen Houtje in en rondom een voormalige basisschool. De ruimtes in de school worden verhuurd aan kleine en grote organisaties en ZZP’ers uit de wijk. Het gebied rondom het gebouw wordt ontwikkeld tot de Eetbare Tuin. En met de renovatie van het gebouw test Op Eigen Houtje of bepaalde energiezuinige technieken ook voor wijkbewoners interessant zijn. Daarmee zouden de woonlasten voor wijkbewoners omlaag gebracht kunnen worden.

  In Hengelo – Berflo-Es is één van de meest in het oog springende kenmerken de braakliggende terreinen en leegstaande panden. De kerngroep gaat zich specialiseren in het exploiteren van deze ongebruikte voorzieningen. Het eerste doel is om de wijk te revitaliseren en tegelijkertijd het voorzieningenniveau te verbeteren.

  In Heechterp-Schieringen – Leeuwarden maakt de kerngroep van een achterstandswijk een moderne volkswijk. Met het BewonersBedrijf gaan bewoners zelf aan de slag met schoonmaak van publieke ruimtes in de wijk(bijvoorbeeld portieken), gaan ze zelf problemen oplossen rondom het aanbod van grof afval in de wijk, willen ze zelf het groen gaan onderhouden en, in samenwerking met de buurttuin vers voedsel cateren. Doel is zoveel mogelijk werk te verrichten met mensen uit de wijk. Daarom richt het BewonersBedrijf een wijkuitzendbureau op. HSBB werkt aan een moderne volkswijk met een bloeiende wijkeconomie.

  In Utrecht – Lombok werken bewoners van Complex 507 via hun ontmoetingsplek Wishingwellwest aan de Vitale Gemeenschap. Al jarenlang zet een grote groep vrijwilligers zich vanuit deze plek in om het onderlinge contact te verbeteren en vanuit samenwerking locale ideeën en wensen op te pikken en sociaal-maatschappelijke problemen op te lossen. De openbare ruimte is hierdoor bijvoorbeeld verbeterd door veel meer groen , design en kunst. De bewoners werken samen met ondernemers uit de buurt en wijk en proberen echte medezeggenschap bij gemeente en woningbouw te creeeren, zodat het locale netwerk, ideeën, activiteiten en ondernemerschap verduurzaamd kunnen worden. Met de oprichting van het BewonersBedrijf krijgen bewoners de kans om de activiteiten bedrijfsmatiger aan te pakken. Een essentiele voorwaarde om de activiteiten te verduurzamen.

 • Meer van onze leden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  • Deventer

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  Wijkbedrijf Selwerd

  Wijkbedrijf Selwerd

  • Groningen

  Wijkbedrijf Selwerd is een BewonersBedrijf in Groningen waarin bewoners zelf de regie nemen om de wijk beter en ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  • Amsterdam

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >