• In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dat betekent nogal wat voor actieve bewoners. De meeste gemeenten zijn al volop bezig met de voorbereidingen ervan. Dus nu moeten bewonersinitiatieven al aan tafel! Want de voorbereidingen kunnen het best plaatsvinden mét de mensen die het betreft. Daarom organiseert het LSA dit najaar vijf bijeenkomsten rondom de Omgevingswet door het hele land. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema en er worden tijdens elke bijeenkomst andere casussen behandeld. Kom ook!

  Omgevingswet: wat heb ik eraan en wat hebben ze aan mij?

  De Omgevingswet bundelt en moderniseert in een wet alle bestaande wetten voor de leefomgeving. In 2021 treedt hij in werking. Vanaf dat moment krijgt iedereen die iets in die leefomgeving wil doen met deze wet te maken. Dat geldt dus zeker ook voor bewonersinitiatieven. De bedoeling van de Omgevingswet is dat er in samenhang gekeken wordt naar wat er kan en mag. Dat regels op het gebied van leefbaarheid eenvoudiger en overzichtelijker worden. En dat overheden in samenwerking met de samenleving beleid maken, uitvoeren en evalueren. Inspraak achteraf verandert dan in meespraak vooraf. Kortom: er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Maar dat gaat niet vanzelf!

  Na de zomer zullen in vrijwel alle gemeenten in Nederland de voorbereidingen voor de Omgevingswet zichtbaar worden. Als eerste stap wordt er op veel plaatsen bijvoorbeeld gewerkt aan de omgevingsvisie. Hierin staan de voorgenomen ontwikkelingen, het gebruik en beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied. Ruimtelijke, economische en sociale componenten krijgen in samenhang een plek in de omgevingsvisie. Dat zijn onderdelen van de gemeente waar het voor bewonersinitiatief vaak lastig is om een voet tussen de deur te krijgen. In het essay ‘De Omgevingswet, bewonersinitiatieven en de lokale politiek‘ geschreven door Frans Soeterbroek in opdracht van het LSA, gaven we al vier dringende adviezen aan de lokale politiek die moeten zorgen voor een nieuw speelveld voor bewonersinitiatief. Voor bewonersinitiatieven is dit een eerste moment om ervoor te zorgen dat ook zij een stem krijgen in deze ontwikkelingen. Met de kennis die we tijdens de bijeenkomsten ophalen, zorgen we ervoor dat bewonersinitiatieven die met de Omgevingswet aan de slag willen, dat goed voorbereid kunnen doen.

  Coehoorn Centraal in Arnhem is een van de plekken waar we een bijeenkomst over de Omgevingswet organiseren. Met initiatiefnemer Paul de Bruijn praten we over de vraag hoe je als bewonersinitiatief een plek kunt krijgen aan de onderhandelingstafel.

  Hoe maken we de Omgevingswet tot een succes voor actieve bewoners?

  Deze vraag staat centraal tijdens alle bijeenkomsten. Elke bijeenkomst heeft een subthema. Tijdens de eerste bijeenkomst in Utrecht gaan we in op de vraag hoe de omgevingsvisie tot stand komt en welke kennis en kunde van bewonersinitiatieven daarbij goed van pas kan komen. Stichting Bewonersoverleg Lunetten vertelt op die bijeenkomst over haar ervaringen met de pilot buurtbudgetten en hoe die vervolgens leidde tot een burgertop waar 80 wijkbewoners nadachten over een toekomstvisie voor hun wijk. Vervolgens gaan we naar Arnhem, waar we met de initiatiefnemer van Coehoorn Centraal, Paul de Bruijn, praten over de vraag hoe je als bewonersinitiatief een plek kunt krijgen aan de onderhandelingstafel. Wat zijn nu precies de succesfactoren, die de doorslag kunnen geven bij het slagen van een ontwikkeling van onderop?

  In Hoofddorp staat vervolgens het thema ‘eerlijke afspraken maken‘ centraal. Want al lijkt 2021 nog ver weg, je moet NU dealen met de gemeente om straks ook een goede positie te hebben. Op dit moment probeert Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp in gesprek te komen over de Omgevingsvisie die door de gemeente wordt opgesteld. Eerder lukte het hen niet om goede afspraken te maken met de gemeente over de manier waarop bewoners invloed mogen uitoefenen. Lukt het de bewoners om nu wel invloed te hebben?

  “Al lijkt 2021 nog ver weg, je moet NU dealen met de gemeente om straks ook een goede positie te hebben!”

  In Overijssel bekijken we wat er precies van bewonersinitiatieven wordt verwacht. Want samenwerken binnen de Omgevingswet betekent dat bewonersinitiatieven verwachtingen mogen hebben van de gemeente. Maar ook initiatiefnemers zullen een paar zaken goed moeten regelen, zoals draagvlak voor en acceptatie van hun plannen in de buurt. Tot slot gaan we naar Brabant. Daar horen we meer over de Mozaïek Dommelvalei. Het gesprek zal gaan over ruimte en buurtrechten. We zoomen dieper in op de verhouding tussen de Omgevingswet en buurtrechten en hoe deze elkaar kunnen versterken.

  Dus, heb jij vragen over de Omgevingswet, of wil je geïnspireerd worden door actieve bewoners met praktijkervaring op dit gebied, dan zijn dit de bijeenkomsten waar je bij wil zijn dit najaar!

  De data en locaties op een rijtje:

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >