Hoe gemeenten bij kunnen dragen aan sterke gemeenschappen: een verkenning

 • “Whatever the problem, community is the answer”. Een quote van Margaret Wheatley, maar het zou ook een motto van het LSA kunnen zijn. Onze leden, bewonerscollectieven door het hele land, doorleven dit. Vanuit overheidsperspectief is het echter geen gegeven. Hoe zouden gemeenten bij kunnen dragen aan veerkrachtige gemeenschappen, daar hebben we een verkenning over geschreven.

  Na een periode waarin er vanuit de rijksoverheid weinig aandacht is geweest voor wijken en de gemeenschap, staan de buurt en de wijk ook daar weer op de agenda. Niet in de laatste plaats omdat er op verschillende plekken aan de bel getrokken wordt. Zoals door een 15-tal burgemeesters die zien dat het in hun gemeente in een aantal wijken echt niet goed gaat. Maar ook omdat het besef groeit dat er grote opgaven zijn, zoals in de zorg of in de energietransitie, die alleen op het niveau van de wijk succesvol aangepakt kunnen worden. Uiteraard met een grote rol voor bewoners.

  Programma Leefbaarheid en Veiligheid

  In een breder programma met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Platform31, Movisie en het LPB verkennen we wat er nodig is om met die hernieuwde aandacht te werken aan veerkrachtige wijken. Een onderdeel daarvan, of misschien zelfs wel de fundering, is een sterke gemeenschap. Ten minste, dat is onze overtuiging. De vraag is alleen; klopt dat eigenlijk ook en wat betekent dat voor de rol van een gemeente en haar medewerkers in het bouwen aan een leefbare en veilige wijk?

  Impact van sterke gemeenschappen

  Om die vraag te beantwoorden hebben we twee praktijkgerichte onderzoekers, Astrid Huygen en Kees Fortuin, gevraagd om de beschikbare literatuur over gemeenschappen en Asset Based Community Development (ABCD) in te duiken. Het is vooral een verkenning geworden die ook de analyse niet schuwt. Een verkenning naar wat er bekend is over de opbrengsten van investeren in gemeenschappen, maar ook wat dit betekent voor het werk van gemeenten. Hoe past dit (of misschien ook niet) binnen gemeentelijke processen? En als de gemeenschap van de gemeenschap is, wat heeft de gemeente daar dan te zoeken?

  Wat kunnen gemeenten doen?

  Deze verkenning is een startpunt om te zoeken naar de mogelijkheden voor gemeenten om de rijkdom van gemeenschappen te koesteren en bij te dragen aan hun ontwikkeling. Het nodigt uit tot een goed gesprek met collega’s, raadsleden, samenwerkingspartners, bestuurders en bewoners over hoe dat zou kunnen. En  het is een onderbouwing voor beleid en programma’s die investeren in de gemeenschap vanuit het vertrouwen en het bewijs dat dit iets oplevert.

  >>Download hier: ABCD: naar veerkrachtige gemeenschappen. Over gemeenschappen, impact en handelingsperspectieven voor gemeenten

  Doe je mee?

  Zoals past in de werktraditie van ABCD, werken we er altijd aan om de kring groter te maken. Zo is deze verkenning tot stand gekomen met kritische en constructieve bijdragen van een groeiende groep van community builders en gebiedsgerichte ambtenaren. Wat ons betreft vormt deze verkenning niet alleen een uitnodiging om in je eigen gemeente het goede gesprek aan te gaan. Maar ook een uitnodiging om met ons, de alsmaar groter worden kring van de Buurtmakers Academie, verder te denken en te doen. Gebruik bijvoorbeeld de verschillende plaatjes die we hebben gemaakt om het gesprek met anderen te voeren. En laat hieronder je gegevens achter als je ook op de hoogte gehouden wilt worden.

   

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >