Nieuwe handreiking opening buurthuizen en wijkcentra

 • Op 4 november is een Kamerbrede motie aangenomen die het kabinet verzoekt geen generieke sluiting van buurt-/dorpshuizen door te voeren tijdens de coronacrisis. De overweging hierbij is dat o.a. buurthuizen een belangrijke plek zijn voor (kwetsbare) mensen (waaronder ook jongeren) voor sociaal contact, maar ook voor zelfontwikkeling. 

  Sociaal werk wordt  als cruciale sector geacht op veilige wijze laagdrempelig toegang te blijven bieden aan bewoners voor hulp, ondersteuning en het tegengaan van eenzaamheid. Om uitvoering te kunnen geven aan deze motie heeft het ministerie van VWS in samenwerking met onder meer Sociaal Werk Nederland een aantal randvoorwaarden op papier gezet. Met deze handreiking kunnen buurthuizen de komende weken op een veilige manier openblijven voor besloten, georganiseerde activiteiten en individuele ondersteuning.

  Je vindt de handreiking, de door de minister getekende aanwijzing hieromtrent en een Q&A met meestgestelde vragen onder aan dit artikel in de bijlagen. Je kunt je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief, zodat je regelmatig op de hoogte wordt gehouden over nieuws dat gaat over buurthuizen en andere info voor actieve bewoners.

  Kwetsbare personen

  Het gaat in het bijzonder om de volgende personen:

  • Ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking, dak- en thuislozen, mensen met psychische problematiek en mensen die eenzaam zijn.

  Individuele ondersteuning

  Individuele (maatschappelijke) ondersteuning blijft mogelijk aan kwetsbare personen, mits ook dit op afspraak gebeurt en geen inloopkarakter kent. Hierbij valt te denken aan schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk en maatschappelijk werk tussen een individu en maximaal 1 persoon, behorende tot een kwetsbare groep. Dit is ter beoordeling aan de professional.

  Wat is een besloten en georganiseerde activiteit?

  • Het is van tevoren duidelijk wie komt via registratie vooraf waarbij vastgesteld wordt of iemand Covid-19 klachten heeft of niet (dit heet triage). Alleen mensen zonder klachten kunnen langskomen en deelnemen. Zie voor de gezondheidscheck bijlage 1 hieronder.
  • Het is niet mogelijk de locatie te bezoeken zonder registratie vooraf
  • Het betreft een activiteit voor kwetsbare personen uit een van de bovengenoemde groepen.
  • De activiteit is vooraf gepland en georganiseerd en het is geen spontane bijeenkomst.
  • Er is één persoon aangewezen die fungeert als aanspreekpunt van de activiteit.

  Wat zijn de randvoorwaarden?

  Om de besloten en georganiseerde activiteit veilig te laten verlopen en besmettingen te voorkomen, dient aan de volgende randvoorwaarden voldaan te worden:

  • Alle basis-hygiënerichtlijnen van het RIVM worden nageleefd: iedereen houdt 1,5 meter afstand en wast frequent zijn/haar handen.
  • Er zijn voldoende desinfectiemiddelen aanwezig en alle bezoekers desinfecteren bij binnenkomst de handen.
  • Alle bezoekers krijgen een eigen, vaste zitplaats toegewezen.
  • Bij binnenkomst en in alle binnenruimten, zoals in de hal en gangen, dragen alle bezoekers een mondkapje. Deze kan worden afgedaan als iemand op zijn/haar stoel heeft plaatsgenomen.
  • Mensen lopen niet vrijblijvend rond. Indien iemand naar het toilet gaat, wordt een mondkapje gedragen.
  • Personen die drinken serveren of andere benodigdheden rondelen dragen een mondkapje.
  • Zorg ervoor dat bij wisseling van groepen er voldoende tijd is om tussentijds het interieur en gebruikte materialen te desinfecteren.
  • Zorg ervoor dat alleen activiteiten plaatsvinden waarbij de 1,5 meter tussen personen gewaarborgd is en waarbij mensen geen spullen van elkaar hoeven aan te raken (niet kaarten dus!)
  • Er mag koffie of thee geserveerd worden, maar geen eten; tenzij het een gesloten dagbesteding betreft, zie de toelichting hieronder.

  Dagbesteding

  Dit gaat om dagbesteding onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in een buurt/dorpshuis:

  • Deze dagbesteding kan doorgang blijven vinden.
  • Er kan hierbij zowel drinken als eten (inclusief maaltijden) geserveerd worden indien dit normaal ook het geval was.

  Bijlagen

  1. VWS_getekende_corona_aanwijzing_november – Bijlage 1
  2. VWS_QenA_s_buurthuizen_-_-__TP – Bijlage 2
  3. VWS_Checklist-handreiking_buurthuizen_n.a.v._Motie_Klaver_-_-__TP – Bijlage 3

  Deze blog verscheen eerder op de site van Sociaal Werk Nederland en is gebaseerd op informatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bekijk ook die website om zeker te weten dat je de meest actuele informatie gebruikt.

  Blijf op de hoogte

  In de LSA-nieuwsbrief vind je altijd nieuws voor en over buurthuizen en actieve bewoners – zoals bijvoorbeeld over de coronamaatregelen. Je kunt je hieronder aanmelden als je graag op de hoogte blijft.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >