Nieuwe aandacht voor wijken en regie van bewoners

 • In het volgende kabinet komt meer aandacht voor de leefbaarheid in wijken. Tenminste als het ligt aan de meeste woordvoerders van de grootste politieke partijen. Kandidaat-kamerleden van het CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP en de VVD gingen in debat over hun plannen voor de toekomst van leefbare wijken. Ruim 150 actieve bewoners en professionals hadden vooraf hun vragen ingestuurd. In die vragen klinkt veel bezorgdheid door over het achteruit hollen van de leefbaarheid in veel wijken in Nederland. Segregatie, mensen die door een slechte gezondheid niet mee kunnen doen aan de samenleving, onveiligheid en de beschikbaarheid van betaalbare woningen, armoede en gebrek aan perspectief. En natuurlijk welke regie bewoners hebben als het gaat om leefbaarheid en veiligheid in hun eigen wijk.

  Investeren

  Dat het Rijk ook de portemonnee moet trekken voor de wijken en buurten werd door diverse Kamerleden onderstreept. Door het huidige kabinet (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) op initiatief van de PvdA en GroenLinks wordt er al 450 miljoen uitgetrokken voor een volkshuisvestingfonds. Maar volgens een aantal partijen mag die ambitie groter. Zo laat de PvdA weten dat zij investeren in leefbaarheid in buurten en wijken en krimpgebieden. De doorberekening van het CPB zou laten zien dat er uiteindelijk zo’n 4 miljard terecht komt in deze gebieden. ChristenUnie en GroenLinks geven aan sowieso meer geld te storten in het gemeentefonds waarmee gemeenten meer kunnen investeren. De ChristenUnie introduceert daarnaast een fond van de samenleving van 100 miljoen.

  Ontmoeten

  Als het aan het CDA ligt moeten we weer aandacht hebben voor gemeenschapszin. Want, zegt René Peters, dat is niet alleen belangrijk voor elk mens, het is ook essentieel als je kijkt naar de opgaves waar we voor staan. Dat ontmoeten een voorwaarde is voor gemeenschapszin en goed samen leven is iedereen het wel over eens. En dat daarom ontmoetingsplekken belangrijk zijn ook. Een aantal partijen vinden dit echt een taak van de gemeente. ChristenUnie, PvdA en GroenLinks zien hier ook een taak voor het rijk. Zo wil de ChristenUnie het recht op ontmoetingsplekken en het recht op overname verankeren. De PvdA wil een recht op voorzieningen, maar pleit ook voor echt eigenaarschap bij bewoners met het recht voor bewoners om plekken van maatschappelijke waarde over te nemen. GroenLinks wil ook wel meegaan in een norm voor het aantal buurthuizen en geeft aan dat er dan ook geld bij moet komen, omdat het anders onwaarschijnlijk is dat zo’n norm ook gehaald wordt.

  Zeggenschap

  Als het gaat om zeggenschap voor bewoners liggen de ambities en de meningen over de rol van het rijk ver uitelkaar. Zo juicht D66 democratische vernieuwing toe, ook zeker op lokaal niveau. Maar is dat wel een taak van gemeenten en zijn ze niet voor een wettelijke verankeringen. De SP ziet hier ook vooral een taak voor gemeenten.  René Peters van het CDA is gecharmeerd van de Community Empowerment Act uit Schotland, maar terughoudend als het gaat om het invoeren van wetten. De VVD ziet dat er nu eigenlijk niets in de weg staat voor bewoners om mee te praten en dat er daarmee ook weinig veranderd hoeft te worden. PvdA, ChristenUnie en GroenLinks zien elementen van zo’n Community Empowerment Act ook terug in hun eigen programma, bijvoorbeeld met het Right to Challenge en een Recht op Overname. Zij zien het juist wel als taak van het Rijk om zulke rechten aan bewoners te geven omdat het bewoners een sterkere positie zou geven. Ook in gemeenten die hier nog geen traditie in hebben.

  Terugkijken

  Wil je het hele debat zelf terugkijken? Dat kan! De kandidaat-kamerleden begonnen met hun ‘stokpaardjes’. In twee minuten geven zij aan waar zij zich in de kamer hard voor zouden maken. Wil je alleen die stukjes terugkijken, dat kan ook.

 • Meer van onze leden

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  De bewonersvereniging Hart van Alkmaar bestaat al meer dan 50 jaar. Doel van de vereniging is het bewaken en ...

  Lees meer >
  Buurtorganisatie Trompstraat 2a

  Buurtorganisatie Trompstraat 2a

  De Eindhovense buurtorganisatie Trompstraat 2a vergadert elke maand met elkaar. Bijvoorbeeld over de kleinschalige ...

  Lees meer >
  Stichting de Erker

  Stichting de Erker

  Stichting de Erker is een bewonersinitiatief in wijk West in Schiedam. Met meer dan 56 vrijwilligers houden zij het ...

  Lees meer >