Nieuw programma: Energietransitie met bewoners

 • Op deze pagina: Sociale energietransitie | Het programma | Wat verwachten we van deelnemers? | Veelgestelde vragen 

  LSA is ervan overtuigd dat de slagingskans van de energietransitie groter is wanneer deze gestuurd wordt door bewonersgedreven initiatieven. Door sociale thema’s uit de wijk centraal te zetten bereik je niet alleen meer bewoners, het biedt ook mogelijkheden om door middel van de duurzaamheidsopgave andere sociale thema’s in de wijk op te pakken.

  Bewonersinitiatieven in de energietransitie

  (c) Wim van Vossen

  We zien steeds meer bewonerscollectieven die creatieve oplossingen vinden om gezamenlijk met de energietransitie aan de slag te gaan: inspirerende buurtcampagnes, alternatieve wijkenergieplannen en nieuwe lokale partnerschappen. Tegelijkertijd zien we diverse uitdagingen bijv. in het vergroten van impact, inclusiviteit en zeggenschap. De ene groep is verder in het een, de andere in het andere. Om de krachten te bundelen, positieve voorbeelden te vermenigvuldigen en te laten zien dat de energietransitie mét bewoners de oplossing is, start LSA dit nieuwe programma.

  Dit programma is onderdeel van de participatiecoalitie van het klimaatakkoord. Deze coalitie bestaat uit:  de Natuur en Milieu Federaties, Energie Samen, Energieloketten, HIER, Buurkracht en LSA Bewoners.

  Hoe ziet het programma eruit?

  (c) Wim van Vossen

  In dit programma gaat LSA tien bewonersgroepen ondersteunen in de rol die zij kunnen oppakken in het aardgasvrij maken van hun wijk. We streven naar een intentieovereenkomst met de gemeente. Daarnaast vormen we een community of practice waarin we trainingen geven over bijv. buurtcampagnes, stakeholdermanagement, lokaal eigendom van duurzame energie, inclusieve financieringsmodellen (of andere thema’s die nog voorbij zullen komen). Deze community is een creatieve omgeving waarin we van elkaar leren. Samen buigen we ons over de vraag ‘hoe zorg je er voor dat de hele wijk profiteert van de energietransitie?’ We werken aan een integrale aanpak. De kennis die wij tijdens dit programma opdoen gebruiken wij om de aanpak van de energietransitie mét bewoners in de spotlights te zetten.

  Wat verwachten we van deelnemers?

  • Bewoners staan aan het roer bij organisaties die meedoen aan dit programma. Het is een initiatief van, voor en door de buurtbewoners.
  • Het initiatief is gestart of wordt gestart vanuit een bestaande organisatie.
  • Bestuur of initiatiefgroep bestaat uit tenminste drie actieve en gemotiveerde leden.
  • De organisatie gaat een commitment aan in het streven naar een intentieovereenkomst met de gemeente.
  • Er is commitment om kennis te delen met andere initiatieven en externen.

  Waar letten we op bij het kiezen van initiatieven?

  Om ervoor te zorgen dat een diverse groep initiatieven deelneemt, letten we bij de selectie ook op landelijke spreiding, de fase waar de initiatieven zich in bevinden en het soort initiatief.

  Heb je vragen? Lees de veelgestelde vragen.  Voor andere vragen, stuur een mail naar Annerike Hekman.

  Meld je aan

  Je kunt je niet meer aanmelden voor het programma. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Een keer per maand sturen we een nieuwsbrief met (bijna) alles wat je wilt weten als / over actieve bewoners.

  (c) Wim van Vossen

   

  Veelgestelde vragen

  Sociale energietransitie | Het programma | Wat verwachten we van deelnemers? | Veelgestelde vragen 

  Wat is de participatiecoalitie?
  De Participatiecoalitie bestaat uit vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: de Natuur en Milieufederaties, HIER, Energie Samen, Buurkracht en LSA bewoners. Van 2019 t/m 2021 bieden we in het kader van het Klimaatakkoord een landelijk ondersteuningsprogramma aan. Gemeenten, regio’s en bewoners kunnen bij de participatiecoalitie terecht voor advies en ondersteuning in het aardgasvrij maken van hun wijken. De participatiecoalitie heeft geen winstoogmerk, maar wél oog voor mens, omgeving en natuur.

  Hoe is LSA betrokken bij de participatiecoalitie?
  LSA werkt samen in de participatiecoalitie aan aardgasvrije wijken. Het LSA wees al eerder op het onbenutte potentieel van vele bewonersinitiatieven en collectieven op het gebied van energie en duurzaamheid, en hield een pleidooi voor een lokale, bewonersgedreven en collectieve aanpak van de energietransitie. Om daar een goede invulling aan te geven hebben we de handen ineen geslagen in de participatiecoalitie.

  In het programma spreekt LSA over integrale aanpak, wat verstaat LSA daaronder?
  LSA benadrukt een positieve wijkaanpak. Door thema’s uit de wijk centraal te zetten, bereik je niet alleen meer bewoners, het biedt ook mogelijkheden om door middel van de duurzaamheidsopgave andere sociale thema’s in de wijk op te pakken. Zo kan de energietransitie een vliegwiel zijn voor andere sociale vraagstukken in de wijk. Een integrale aanpak houdt rekening met wat er leeft in de wijk en gebruikt dát als uitgangspunt in de aanpak van de energietransitie.

  Wat verstaat LSA onder intentieverklaring met de gemeenten?
  Een intentieverklaring is het uitspreken van vertrouwen in elkaar als samenwerkingspartners die werken aan een gezamenlijk doel, zoals een wijkenergieplan. Verder kunnen er in de intentieverklaring afspraken gemaakt worden over de doelen en ambities, de rollen en verantwoordelijkheden, ondersteuning door gemeenten, budget voor bewoners, werkafspraken, communicatieafspraken etc. Er is een model beschikbaar maar invulling zal per regio anders zijn.  

  Wanneer start het programma?
  In november maken we een selectie van de aangemelde groepen. Dit najaar start het programma met enkele deelnemers.

  Hoe lang duurt het programma?
  De duur van het programma hangt af van de bewonersgroep. Het zou goed kunnen dan een groep na een half jaar tot een intentieverklaring met de gemeente komt, bij een andere groep kan het ook zomaar 2 jaar duren.

  Moet je lid zijn van LSA om mee te doen met dit programma?
  Nee, LSA is een vereniging en ons aanbod is toegankelijk voor iedere bewonersgroep. Maar mocht je lid willen worden, hartstikke welkom, dat kan hier.