Netwerk van actieve bewoners in gevaar

 • Het LSA dreigt zo hard gekort te worden dat het zijn taken niet meer kan uitvoeren. En dat terwijl er geen inhoudelijke argumenten worden gegeven door de overheid. Integendeel, LSA wordt ‘onmisbaar’ genoemd. Het LSA heeft weinig aan mooie woorden en vraagt financiën om bewonerskracht te blijven versterken en verbinden.

  Het netwerk van bewonersgroepen, zelfstandige buurthuizen, buurtcoöperaties en BewonersBedrijven dreigt onevenredig gekort te worden. Het rijk wil in 2017 het LSA weer korten, dit jaar met 20% (!). Dit zal neerkomen op een korting van Rijkssubsidie van bijna 45% in vijf jaar tijd. Het kan niet langer, zo kunnen we niet onze rol op ons nemen.

  cmyk-logo-lsa-bewoners-nl-blokMeer dan ooit is onze opgave groot. De vereniging van en voor actieve bewoners brengt de door velen gewenste doe-democratie in de praktijk. Wij komen met constructieve en innovatieve projecten en (beleids)voorstellen. We versterken actieve bewoners met passie en ideeën in een tijd dat er heel veel op hun bord ligt.

  Aan waardering voor de daden en projecten van het LSA is er geen gebrek, er is steun en waardering van overheden, bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en van actieve bewonersgroepen. Ook de bewindspersonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben zich meerdere malen lovend uitgelaten over het LSA. Ze prijzen het belang van dit netwerk voor de samenleving en voor het ontstaan en versterken van een krachtige doe-het-zelfsamenleving. Maar met de hand op de knip zeggen dat je een participatiesamenleving wilt is niet genoeg…

  Geen argumenten

  Er zijn geen argumenten genoemd om ons te korten. Sterker nog: de activiteiten die het netwerk onderneemt passen heel goed bij de hoge ambities die het ministerie heeft voor de vernieuwing van de lokale democratie. Maar, wij lijken het kind te worden van de rekening van een ingrijpende interne reorganisatie van het ministerie van BZK. Er zijn hele afdelingen weggesaneerd, waaronder die waar het LSA mee te maken had. Er is zo veel kennis verloren gegaan en ondanks de hoge ambities voor de samenleving heeft het ministerie een zeer karig budget over voor de vernieuwing van lokale democratie.

  De Tweede Kamer hecht veel belang aan het werk en de kracht van het LSA en diende een motie in toen ze hoorde op welke manier het netwerk van actieve bewoners gekort zou worden. In deze Kamerbreed gesteunde motie wordt de voortgang van het werk van LSA ‘onmisbaar’ genoemd.

  Onafhankelijke positie

  En ons werk is ook keihard nodig. Wij geven energie, motivatie, kennis, instrumenten en netwerk aan ambitieuze bewonersgroepen die vanuit hun hart werken aan hun buurten. Met extra aandacht voor bewonersgroepen in kwetsbare wijken die hard werken aan leefbaarheidsproblemen die steeds meer de kop op steken. En wij komen met innovatieve ideeën en constructieve uitgewerkte voorstellen. Dankzij het LSA staan Buurtrechten, zoals het Right to Challenge, op de agenda van zowel het rijk als de lokale politiek. Dankzij ons wordt er op verschillende plaatsen anders nagedacht en omgegaan met maatschappelijk vastgoed. Denk aan zelfbeheer van buurthuizen, en het overnemen van vastgoed door bewonersgroepen. Wij helpen traditionele bewonersgroepen ondernemender, onafhankelijker en creatiever te denken en handelen. Wij zijn de aanjager van de beweging van BewonersBedrijven en wijkondernemingen waar actieve bewoners zelf welzijn creëren vanuit een onafhankelijke positie. Het LSA is mede-initiatiefnemer van het netwerk van bewonerszorginitiatieven NZVE en dit zijn slechts enkele wapenfeiten om aan te tonen dat het LSA de kracht van bewoners van onderop versterkt.

  Grote uitdagingen

  Het wijkenbeleid is gestopt en na een flinke crisis zien we op veel plekken grote problemen opduiken. Problemen als armoede, uitsluiting, eenzaamheid, werkloosheid en radicalisering. Juist nu hebben bewonersgroepen die de leefbaarheid willen vergroten in deze aandachtswijken versterking nodig. Wij zoeken naar samenwerking vanuit een gelijkwaardige positie met alle spelers in wijken. Op landelijk niveau en op lokaal niveau. Nu het publieke domein duidelijk geen exclusief overheidsdomein is, zit de actieve bewoner niet meer alleen met de gemeente aan tafel om dingen voor elkaar te krijgen, hij moet met vele partijen onderhandelen en netwerken om initiatieven uit te kunnen voeren. Voor het LSA geldt dat ook. LSA heeft veel nieuwe samenwerkingspartners. Deze nieuwe manier van werken kost meer tijd en geld. Toch vraagt de vereniging LSA niet om méér overheidsgeld. Het LSA heeft namelijk ook meerdere geldstromen buiten Rijksfinanciering. Het is echter niet voldoende.

  Het LSA vindt het van principieel belang dat het Rijk actieve ondernemende bewoners faciliteert in een tijd dat er zo veel aan hen gevraagd wordt. Overheid: kom niet alleen met mooie woorden, maar versterk de doe-democratie met financiën.

  Steun ons!

  Wij hopen dat je ons wilt steunen, wij kunnen alle steun gebruiken. Stuur alsjeblieft een steunbetuiging naar lsa@lsabewoners.nl, vertel wie je bent en waarom je het belangrijk vindt dat het LSA zijn werk kan blijven doen. Deel dit bericht ook in je netwerk! Dank je wel.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >