De Middellandman geeft minicursus stadmaken in Venlo

 • Hoe goed ken jij je eigen wijk? LSA organiseert wandelingen door de wijk met de Middellandman. Zijn blik op een wijk laat nieuwe perspectieven zien. Onlangs liep hij met een groep mensen door de wijk Q4, in Venlo. 

  Nico is voormalig NOS journaal-hoofdredacteur, gerenommeerd journalist en bevlogen stadsmaker. Hij heeft onlangs het boek De Middellandman gepubliceerd, dat is een verslag van zijn wijkwandelingen als de Middellandman. Gekleed in zijn trainingspak reisde hij 100 dagen lang door zijn eigen buurt in Rotterdam om deze plek en de bewoners beter te leren kennen, en om samen met geïnteresseerden ideeën op te doen voor nieuwe ontwikkelingen die Middelland in de nabije toekomst ten goede zouden kunnen komen.

  Middellandman on tour

  En nu is hij voor het LSA on tour. Hij bezoekt bijzondere wijken en deelt zijn inzichten. Op 25 mei ging de Middellandman naar de wijk Q4 in Venlo. Mattie Peeters, buurtbewoner en ondernemer in Q4, schreef hier een mooi verslag over. Lees over deze minicursus stadmaken.


  EEN JANE’S WALK DOOR Q4

  Door Mattie Peeters

  Vrijdag 25 mei om 18.30 komen enkele bewoners en ondernemers uit Q4 en belangstellenden bij elkaar bij ‘Beej Benders’ aan het Mgr. Nolensplein. Daar treffen ze Nico Haasbroek. Nico is journalist en urbanist. Als journalist heeft hij veel voor televisie gewerkt. Een van zijn laatste functies was hoofdredacteur van het NOS-journaal. Doordat hij als correspondent overal ter wereld in steden terecht kwam is hij zich gaan interesseren voor de stedelijke cultuur. Onlangs heeft hij een boek gepubliceerd over de wijk waarin hij woont in Rotterdam, de wijk Middelland. In die wijk is hij op stap gegaan als verslaggever en heeft hij deze als zijn alter ego ‘De Middellandman’ in kaart gebracht. Dat is ook de titel van zijn boek.

  Gebrek aan intimiteit

  Het wandelen door een stad, wijk of buurt om haar in kaart te brengen, is afkomstig van de ‘selfmade’ stadsplanologe Jane Jacobs. Zij startte in de 60-er jaren van de vorige eeuw met wandelingen door Amerikaanse steden om een andere kijk te krijgen op de planologie van een stad of wijk. Die wandeling wordt sindsdien ‘Jane’s Walk’ genoemd. Wij zijn met Nico ook door Q4 gewandeld. We beginnen met het oversteken van het Nolensplein. Het gebrek aan intimiteit van deze plek, maakt dat het een steenvlakte blijft die detoneert in de wijk.

  De Middellandman on tour Nolensplein/Geldersepoort

  Via de Geldersepoort lopen we het Helschriksel op en blijven stilstaan bij het open gat op de hoek van het Helschriksel en de Kwietheuvel. Het bouwen op die plek moet heel snel starten of de afrastering moet worden ‘aangekleed’. Dat laatste is eigenlijk ook toegezegd vorig jaar tijdens de werkconferentie over Q4. Als je vanaf de Kwietheuvel richting Synagogeplein kijkt, valt op hoe lelijk de bebouwing is van de achterbouw van de Rabobank. Bomen zouden dat enigszins aan het gezicht kunnen onttrekken. Er staat nu een, zeer miezerig, boompje. Vanaf het Synagogeplein lopen we over de binnenplaats van het Blokschriksel weer terug naar het Helschriksel en buigen daar af richting Maaskade naar de maas. Nico, die al een rondje door de wijk had gemaakt zonder ons, was geschrokken van het beeld van de lage loskade. Gelukkig konden we hem gerust stellen. De renovatie van de maaskade en de lage loskade staat op het punt van beginnen. De planologie die daarvoor is uitgewerkt, belooft een juweeltje op te leveren. Het nieuwe maasfront vanaf de passantenhaven wordt direct aan de maas een groen verblijfsgebied dat wordt doorgetrokken naar het noorden. De promenade krijgt terrassen en grandcafe’s. Het geheel wordt autoluw en alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

  Vanaf de Maaskade lopen we de Bolwaterstraat in, de hoofdstraat van Q4 die het kloppend hart zou moeten zijn van deze culturele creatieve buurt. Helaas is dat niet het geval constateert de ‘Middellandman on tour’. Er is veel leegstand. Deze straat is het zeker waard om in de verdere renovatie van Q4 de volle aandacht te krijgen. We lopen terug naar ‘Beej Benders’ voor de nabespreking.

  Participatieruimte en zeggenschap

  Zowel tijdens de voor- als nabespreking komen we uit bij Nico’s boek. Ik heb het gelezen en vind het een ideale blauwdruk voor de bewoners en ondernemers van Q4 om in de wijk, zélf de puntjes op de i te zetten. Daarvoor moet er naast een tactische ook een strategische samenwerking met de gemeente ontstaan die uitgaat van gelijkwaardige partners in een co-creatie rol. Van ‘Buurt Bestuurt’ naar ‘Buurt Bestuurt 2.0’. Dit participatie platform moet een participatieruimte creëren waarin zeggenschap echt wordt verdeeld. Het nieuwe college heeft een coalitieakkoord samengesteld onder de titel ‘Samen Venlo Veranderen’ Ik zou zeggen te beginnen in Q4. De leefbaarheid in de wijk en inrichting van de wijk als gedeelde verantwoordelijkheid van gemeenteraad en wijkbewoners! In de realisatie van het bestaande wijkontwikkelingsplan moeten nog enkele flinke projecten worden uitgevoerd. De bewoners en ondernemers van Q4 willen daarin nauw betrokken worden en ook op detailniveau daarin participeren. Uiteindelijk doel; een leefbare cultuurwijk voor creatieve bewoners en ondernemers waar alle Venlonaren graag vertoeven. Wonen, werken en verblijven als eenheid in een culturele stadswijk. Op naar de co-creatie van ‘Buurt Bestuurt 2.0’!

  “Ook ik wil meer stad en minder staat, maar daarnaast vooral nog meer wijk en buurt dan stad.”

  Op facebook heb ik al enkele citaten uit ‘De Middelllandman’ gebruikt. Ik wil ze hier nog eens herhalen:
  Co-creatie in een wijk als Q4 betekent dat: “Burgers en ondernemers het voor het zeggen gaan krijgen en dat de gemeente dat moet faciliteren”.
  Het moet anders in Venlo zegt het nieuwe coalitieakkoord. Dan moet deze grondgedachte de boventoon krijgen “…. dat de stad in de eerste plaats toebehoort aan de bewoners die er dagelijks leven wonen en werken”. Dat geldt ook voor de buurten. In Q4 willen de bewoners het ook anders.
  “Deze stad wordt niet bepaald door wat de overheid denkt dat goed voor ons is, maar door wat de mensen zelf zeggen te willen.” Autonomie.
  “Ook ik wil meer stad en minder staat, maar daarnaast vooral nog meer wijk en buurt dan stad.”

  Nazit van de Jane’s Walk door Q4 bij ‘Beej Benders’

  Tot slot. De Jane’s Walk kan geslaagd worden genoemd. De nieuwe gemeenteraad zouden we op korte termijn moeten uitnodigen om ook met ons door de wijk te wandelen. Daarnaast is het misschien slim om een werkgroep op te richten met gemeenteraadsleden en de verantwoordelijke wethouder. De blauwdruk die Nico’s boek geeft om de leefbaarheid in de wijk te optimaliseren zouden we daarin kunnen bespreken.


  Dit was de eerste maar zeker niet de laatste wandeling van de Middellandman on tour. Het LSA zal  zijn tour nauwlettend volgen en op deze website verslaan.

 • Meer van onze leden

  Bewonersorganisatie Beijum

  Bewonersorganisatie Beijum

  Bewonersorganisatie Beijum (BOB) in de stad Groningen wil samen met zoveel mogelijk bewoners en andere betrokkenen ...

  Lees meer >
  Stichting Onze DROOM

  Stichting Onze DROOM

  De ontmoetingsplek waar iedereen welkom is! Stichting Onze DROOM organiseert ontmoetingen en biedt dagbesteding en ...

  Lees meer >
  Hart voor de K-buurt

  Hart voor de K-buurt

  In Amsterdam Zuidoost Samen is een brede coalitie van Amsterdammers uit de K-buurt (metrostation Kraaiennest) ...

  Lees meer >