“Mensen in aandachtswijken worden aan hun lot overgelaten”

 • Hoe denken politici over de positie van actieve bewoners, hun rechten en hun wijken? Om daar achter te komen, organiseren we niet alleen een politiek debat, maar publiceren we de aankomende weken ook interviews met de deelnemende (kandidaat) Kamerleden. Nicole Temmink van de SP wil meer wijkagenten, meer zeggenschap, meer aandacht en geld voor wijken, maar geen extra vastgelegde buurtrechten.

   

  Wat bent u van plan te doen om wijken veiliger te maken? 

  “Je ziet dat er in de afgelopen jaren flink bezuinigd is op politie en ook op de wijkagenten. En de wijkagenten die er zijn worden ingezet op verschillende taken en hebben te weinig tijd om echt in de wijk te zijn. Wij willen dat wijkagenten zich minder bezig hoeven te houden met bureaucratische rompslomp. Ze zijn zelf ook flink gefrustreerd dat zoveel achter hun bureau moeten zitten. Het is belangrijk om een betrokken wijkagent te hebben die echt weet wat er speelt en die een makkelijk aanspreekpunt is.

  Daarnaast geloven we dat goed onderhouden wijken ook veiligere wijken zijn. Gemeenten hebben op dit moment vaak te weinig geld om wijken goed te onderhouden, mede door de decentralisaties moeten ze meer taken uitvoeren met minder geld. Wij vinden dat gemeenten meer middelen moeten hebben. De SP wil onder meer een Buurtverbeteringsfonds instellen met geld van de rijksoverheid. Gemeenten die een plan hebben om een wijk te verbeteren kunnen zich tot dat fonds richten. Bewonersgroepen met plannen kunnen daar niet rechtstreeks aankloppen, maar die kunnen zich wel richten tot de gemeente.

  Wij geloven niet dat bewoners veiligheidstaken moeten overnemen van de politie. Natuurlijk is het goed als buren alles een beetje in de gaten houden, en ook een whatsappbuurt-groep is prima, maar: veiligheid is primair een taak van de overheid.”

   

  Politiek debat

   

  Vindt u dat er meer rechten voor bewoners en bewonersgroepen vastgelegd moeten worden?

  “We zijn voor meer zeggenschap voor buurtbewoners, we willen dat ze op veel gebieden meer te zeggen krijgen, bijvoorbeeld over hun woningen. Maar om allerlei rechten vast te leggen waar moeilijk gebruik van kan worden gemaakt… Een wet of een recht moet geen wassen neus zijn.

  Je ziet nu een tendens ontstaan waarbij allerlei zeggenschapsinstrumenten worden opgetuigd, die weinig kracht hebben en die vooral worden gebruikt door hoger opgeleid mensen. Dingen als de G1000 bijvoorbeeld, daar zitten vooral mensen die sowieso wel de politiek kunnen bereiken. Ik denk dat er meer geluisterd moet worden naar de mensen die niet snel bereikt worden. Politici moeten meer de wijken ingaan, dat doet de SP trouwens ook, dan spreek je ook iedereen.

  De buurtrechten waar het LSA voor pleit, zoals het recht op toegang tot maatschappelijk vastgoed voor maatschappelijk initiatief, zie ik niet als rijksbeleid. Ik ben het wel eens dat bewonersgroepen een plek moeten hebben, maar dat moet lokaal geregeld worden. Er zijn ook zoveel lokale verschillen.

  Wij willen dat burgers meer zeggenschap krijgen op vele gebieden. Huurders over hun corporatie, studenten en docenten over hogescholen en universiteiten en wijkbewoners over hun wijk. We willen bijvoorbeeld een lokaal referendum invoeren, dat kan ook op wijkniveau.

  Er is al heel veel ruimte om mensen lokaal meer zeggenschap te geven. Er staat geen wet- of regelgeving in de weg voor lokale bestuurders en politici om dat goed te regelen. Zij dienen er te zijn voor hun inwoners en pal te staan voor hun zeggenschap. Als ze dat niet doen, dwing dat af.”

   

   

  Begrijpt u dat er actieve bewoners uit aandachtswijken gedesillusioneerd zijn omdat er naar hun gevoel beloftes gebroken zijn? In 2008 ging het Krachtwijkenbeleid van start met de belofte dit 10 jaar vol te houden, maar vanaf 2011 was er geen Rijksfinanciering meer beschikbaar.

  “Ja dat begrijp ik heel goed. Een tijd lang was er veel aandacht en werden er talloze beloften gedaan en opeens is het hele wijkenbeleid wegbezuinigd door dit kabinet, dat is idioot. Rijksoverheid zegt wel dat gemeenten het wijkenbeleid kunnen blijven uitvoeren, maar die hebben dus al te veel taken en te weinig geld… En daarnaast is er de verhuurdersheffing [de financiële bijdrage die de overheid vraagt aan verhuurders van sociale huurwoningen. RED.] waardoor ook corporaties niet in wijken investeren.

  Wij vinden dat niet kunnen. SP is van mening dat er te weinig aandacht is voor de wijken met leefbaarheidsproblemen. Er wordt niks gedaan om segregatie in wijken tegen te gaan. Sociale huurwoningen worden massaal verkocht en er komen geen nieuwe bij. Mensen worden eigenlijk aan hun lot overgelaten.

  Wij willen dat er meer geld en meer aandacht naar wijken met leefbaarheidsproblemen gaat. Onder meer door het Buurtinvesteringsfonds waar ik over vertelde. Ook willen we dat de verhuurdersheffing een investeringsplicht wordt, daarmee zorg je voor veel extra geld voor de wijken: voor onderhoud, leefbaarheid en nieuwe sociale huurwoningen.”

   

  Ons debat heet: Maak je punt! Welk punt wilt u maken naar actieve bewoners?

  “Pak de macht! SP wil dat burgers zeggenschap over de eigen buurt, over het land, en over Europa terugpakken! Dat gaan we onder meer voor elkaar krijgen door zeggenschap te verbeteren voor burgers binnen organisaties als corporaties of zorginstellingen, en door het invoeren van bindende referenda. Pak de macht!”

   

   

   

  Interessant om verder te lezen:

  Verkiezingsprogramma SP ‘Pak de macht’

   

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  In Leeuwarden ligt het eerste BewonersBedrijf van Nederland: BewonersBedrijf Heechterp Schieringen. Op 30 november ...

  Lees meer >