Meer samenwerken dan uitdagen

 • Zelfstandig onderzoeker in woord en daad, Maurice Specht schreef een essay naar aanleiding van vier jaar pionieren met Right to Challenge in Rotterdam. Zijn belangrijkste ontdekking: Right to Challenge vraagt vooral ook om een nieuwe manier van samenwerken. 

  Al een paar jaar duikt het begrip van tijd tot tijd weer op: ‘Right to Challenge’. Het recht om de gemeente uit te dagen. Dat mag natuurlijk altijd, als vrij burger, maar in dit geval gaat het er om dat je als collectief (bewoners of sociaal ondernemers) claimt dat je een taak die nu nog bij de gemeente ligt goedkoper, beter, met meer (maatschappelijke) impact kan realiseren. En dat je daarom graag het daarvoor beschikbare budget zou willen hebben. Dit recht vond zijn weg naar het collegeakkoord van de gemeente Rotterdam (periode 2014-2018), maar bijvoorbeeld ook naar het regeerakkoord van Rutte-III. (www.spechtindestad.nl)

  In Rotterdam werden drie proefchallenges georganiseerd. De wijkcoöperatie Afrikaanderwijk ging aan de slag met het opruimen en schoonhouden van de markt. Wilskracht Werkt challengde met hun plan Buurtscoot de gemeente op het gebied van individuele
  voorzieningen in relatie tot de mobiliteit. BuurtLAB besloot met één van hun programma’s RAVOTTUH een challenge in te dienen. RAVOTTUH
  challengde de gemeente Rotterdam in het bevorderen van onderlinge zorg én kindvriendelijke wijken.

  R2C en beleidskokers

  En ook in Rotterdam komt je tegen wat de rest van Nederland weet: bewonersinitiatieven vallen vaak niet binnen de beleidskokers waarin de gemeente is ingericht. Het Rotterdamse Right to Challenge was gericht op het domein van zorg en welzijn, maar de challenges beslaan vaak meerdere domeinen zoals, buitenruimte, werk en inkomen, welzijn en mobiliteit. Ze overschrijden de grenzen van de gemeentelijke indeling. Niet omdat dit zaken eenvoudiger maakt, of omdat ze graag moeilijk doen, maar omdat de praktijk er om vraagt. Het noodzakelijke handelen overruled met andere woorden de structuur.

  Of zoals Sociale Vraagstukken verwoordt: ” Als ‘challengen’ dus al iets uitdaagt, is het de verkokering van de gemeente. Dat is ook logisch: de uitdagers en gemeente vinden elkaar op het niveau van een maatschappelijk doel wat beiden willen bewerkstelligen. Een challenger gaat dan vervolgens op zoek naar een ideale oplossing. Hoe hier in de toekomst, voorbij het experiment, mee omgegaan wordt is een belangrijke vraag.”

  Nieuw vakmanschap

  In dit essay staat beschreven dat met de proefchallenge en de daaruit voortvloeiende daadwerkelijke challenges experimenteerruimte wordt gecreëerd voor de ontwikkeling van een nieuw soort vakmanschap. De challenges brengen een duidelijk eigen filosofie in, een wereldbeeld, gekoppeld aan een toon en handelingen die dat versterken. Een houding die vaak niet direct bij de mentaliteit van de gemeente past die, ondanks de uitnodiging om te challengen, wat angstig is als het gaat om de daadwerkelijke uitvoering van de challenge. Voor LSA een heel herkenbaar beeld. Right to Challenge heeft zeker ook een waarde in nieuwe manieren van werken en nieuwe vormen van professionaliteit. Voor bewoners en gemeente.

  Dit leuk en toegankelijk geschreven essay neemt je mee in de zoektocht naar antwoorden op vragen als: ‘ wat levert het op?’, ‘Hoe laat je de waarde van een initiatief zien?’  en ‘ hoe leg je verantwoording af?’.

  Eindigend in een bemoedigende constatering: “Toch zien we wel een gezamenlijk verhaal ontstaan. Vanuit alle rollen werd wel gesteld dat er
  mooie voorbeelden zijn, maar dat deze groter en met meer overtuigingskracht  voor het voetlicht mogen treden. Een duidelijker waarderingskader (wat ook in subsidievoorwaarden ruimte krijgt), ondersteuning vanuit ambtenaren en/of het welzijn om initiatieven te helpen ‘challengeproef’ te worden, en zo meer voorbeelden, meer successen en daarmee mee kracht in innovatie van onderaf te leggen.”

  Download hier het essay: Essay-Right-to-Challenge

  Eerder schreef Maurice met enkele collega’s het rapport ‘Zo ken het ook. Right to Challenge als uitnodiging en uitdaging’.

   

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >