Massale steunbetuigingen voor netwerk actieve bewoners

 • Het landelijke  netwerk voor actieve bewoners LSA voelt zich zeer gesteund door de vele oprechte steunbetuigingen die het vanuit het hele land ontving nadat zij een bericht publiceerde over de voorgenomen bezuinigen van de overheid. Van gerenommeerde onderzoekers tot burgemeesters  en van landelijke koepelorganisaties tot actieve bewonersgroepen: ze hebben één boodschap voor het rijk: maak LSA niet vleugellam, ze zijn keihard nodig, juist nu.

  ‘Netwerk van actieve bewoners in gevaar’, kopt het LSA in een nieuwsbericht op haar site op 8 november. ‘Het LSA dreigt zo hard gekort te worden dat het zijn taken niet meer kan uitvoeren.’ Vanaf dat moment regent het steunbetuigingen uit het hele land. Joke Bakker, voorzitter LSA: “Het LSA voelt zich zeer gesteund in zijn strijd om voort te bestaan. Het bestaansrecht van de vereniging wordt vanuit de hele samenleving bevestigd. Wij staan al een kwart eeuw met onze poten in de modder en versterken de democratie van onderop. Wij zijn erg blij dat zo veel mensen en organisaties samen met ons het voorbestaan van het LSA als essentieel zien.”

  Ongehoord

  img_1074‘Het LSA kan de kloof tussen burger en politiek verkleinen, die kloof is ongelofelijk groot geworden.’  ‘Het LSA loopt voorop in het pionieren rond de buurtrechten, rond het versterken van zeggenschap in de democratie op dorps, wijk- en buurtniveau.’ ‘Wat zich in de afgelopen 100 jaar tot ‘systeem’ heeft ontwikkeld en geconditioneerd is geraakt, laat zich niet zomaar in een achternamiddag in een ‘doe-het-zelf’ samenleving zetten.’

  De morele verontwaardiging in het hele land is groot. Mensen zijn ‘verbijsterd’ en vinden het ‘ongehoord’ ‘onacceptabel’ en ‘onbegrijpelijk’ dat het netwerk dat maatschappelijk initiatief en de participatieve samenleving en democratie versterkt in het huidige tijdsgewricht zou worden gekort.

  ‘Een organisatie als de LSA is  een bestaansvoorwaarde voor een vitale democratie waar participatie niet alleen van de participatie-elite is maar van iedereen!’, schrijft onderzoeker Prof. Dr. Evelien Tonkens verontwaardigd. Het is een van de vele adhesiebetuigingen uit de wetenschappelijke wereld. Onderzoeken worden erbij gehaald om aan te tonen dat het netwerk van zeer groot belang is en dat het LSA ‘niet zo’n organisatie is die alleen maar papier verschuift, maar een actieve makelaar in verandering’ (prof. dr. F. Hendriks van  Tilburg University) .

  Misbruik publieke middelen

  De wetenschappelijke wereld is het er niet mee eens dat LSA te veel belastinggeld zou kosten. ‘Ik constateer dat het LSA er een sobere, doelmatige bedrijfsvoering op na houdt. Daarmee staan ze in schril contrast met misbruik van publieke middelen dat ik afgelopen jaren bij diverse instanties gezien heb, inclusief grote woningcorporaties en welzijnsorganisaties,’ schrijft onderzoeker Dr. Reinout Kleinhans (PhD) van de Universiteit van Delft fel.

  Klap in het gezicht

  Ook actieve bewonersgroepen laten zich luid en duidelijk horen. Ze voelen het als een klap in het gezicht als er nu gekort wordt op de enige landelijke vereniging voor actieve bewoners, juist in een tijd dat er zo nadrukkelijk beroep gedaan wordt op hun kracht en vrijwillige inzet. ‘Het LSA helpt ons en levert zo een bijdrage aan een krachtige, vitale participatiesamenleving, tegen een schijntje van de kosten die door inzet van vele vrijwilligers worden bespaard, ’ schrijft Jan Siersma van buurtcentrum de Driehoek. Meerdere krachtige bewonersgroepen laten weten dat ze nooit hadden kunnen overleven zonder het LSA. ‘Dankzij hun steun, en hun netwerk zijn wij een organisatie in groei en bloei. Dat we na 10 jaar nog bestaan, nog steeds mensen en netwerken bereiken en ook van elkaar hebben geleerd toen en nu, zegt genoeg over LSA.  Onmisbaar.’ zijn bijvoorbeeld de woorden van de oprichters van Stichting De Kids van Amsterdam Oost.

  Kortzichtig

  151128_358_LBD15_1500pxOud-minister van Wonen Wijken en Integratie, thans voorzitter van het NOV, Ella Vogelaar heeft geen goed woord over voor het voorgenomen besluit van het ministerie van BZK. ‘De overheid is kortzichtig bezig als ze bezuinigt op het werk van LSA. Later betaalt zij daarvoor een veel grotere rekening.’

  Door verschillende partijen worden successen benoemd van het LSA en het belang van de samenwerking met het actieve bewonersnetwerk onderstreept. Ambtenaren die vertellen dat zij veel leren van onze bijeenkomsten. De burgemeester van Vlaardingen benoemt het belang van onze kennisdelingen en experimenten. De directeur bestuurder van Radar, bureau voor gelijke behandeling en van Art 1, het landelijk kenniscentrum discriminatie  legt uit veel profijt te hebben van de samenwerking met LSA. De vereniging is voor hen ‘bemiddelend en faciliterend in het vinden van samenwerkingsverbanden, best practices en pilotprojecten’. De fractievoorzitter van D66 in Breda vertelt hoe belangrijk het is dat het LSA bewoners, lokale politici én beleidsmakers ondersteunt in een tijd van transitie. De Woonbond roemt de samenwerking en benoemt onder meer dat het LSA de buurtrechten op de politieke agenda heeft gekregen.

  Zaadjes gekiemd

  Publicist en psycholoog Jos van der Lans verwoordt het als volgt: ‘We staan daar nog pas aan het begin van een enorme verandering waarin deze vorm van bewonerseigenschap steeds belangrijker zal worden. Het LSA heeft zaadjes gezaaid die nu overal uitkiemen. De kunst is om ze voldoende water te geven om op eigen kracht door het leven te gaan.’

  Lees dit

  Joke Bakker: “De steunbetuigingen zijn zo sterk en uit het hart gegrepen. Lees ze vooral door. Dat zeg ik met nadruk tegen de bewindspersonen  die moeten beslissen of het LSA wel of niet gekort wordt. Lees wat ons netwerk van bevlogen innovatieve bewonersgroepen betekent voor de samenleving. Wij kunnen niet anders voorstellen dan dat u besluit ons en daarmee de doe-het-zelf democratie ongekort blijft steunen.”

  Lees verder:

  Lees hier het nieuwsbericht Netwerk van actieve bewoners in gevaar

  Lees hier een uitgebreide bloemlezing van alle steunbetuigingen

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >