5 X maatschappelijk initiatief voorop

 • In deze tijd waar zoveel van vrijwilligers gevraagd wordt, moet er ook naar hun stem worden geluisterd! Sinds oktober 2015 vraagt het LSA aan actieve bewoners wat ze nu nodig hebben van de politiek. We maakten van de wensen, ideeën en voorstellen een BewonersAgenda met 5 speerpunten. Dit hebben actieve bewoners nodig om wijken, buurten en  steden sterker, leefbaarder en mooier te maken: 

   1. Maak een kaderwet zelfbeschikking lokale gemeenschappen

  image1

  Passende wetgeving is noodzakelijk om maatschappelijke initiatieven in positie te brengen om een rol te spelen in het uitvoeren en besturen van gemeenschapstaken en –voorzieningen.

  • Regel via een kaderwet dat beleid en activiteiten zo lokaal mogelijk ingevuld kunnen worden: lokale oplossingen voor lokale problemen
  • Zet hierin het subsidiariteitsbeginsel voor lokale gemeenschappen en maatschappelijke buurtinitiatieven centraal
  • Veranker in de kaderwet de mogelijkheid tot zeggenschap, beslissingsbevoegdheid en opdrachtgeverschap
  • Erken dat vaste structuren en verhoudingen van lokale overheden en gevestigde instituties belemmerend werken op de mogelijkheden om maatschappelijke opgaven aan te pakken en werk aan een oplossing
  • Blijf werk maken van het opruimen van knellende regelgeving en stimuleer een meedenkende lokale overheid

  2. Organiseer toegang tot geld

  DSC_0794De toegang tot financiering is onvoldoende ingericht op maatschappelijk initiatief in de huidige werkwijze van banken, fondsen en overheden en moet worden veranderd en verrijkt.

  • Richt een maatschappelijke bank op als revolverend fonds. Vul dit fonds met slapende tegoeden, een rijksbijdrage en ander maatschappelijk kapitaal
  • Maak Right to Challenge mogelijk voor alle domeinen. Leg vast dat maatschappelijke waarde zwaar meeweegt in maatschappelijke aanbestedingen
  • Help mee met het creëren en innoveren van verdienmodellen voor maatschappelijk initiatief en geef experimenteerruimte
  • Zorg voor meer zeggenschap over besteding van lokale middelen: experimenteer met lokale belastingen en budgetrecht voor lokale gemeenschappen
  • Werk aan een responsieve en open overheid op het gebied van overheidsfinanciën

  3. Maak maatschappelijk vastgoed overdraagbaar

  lsa-bewoners-slide-4Maatschappelijk vastgoed is van onschatbare waarde voor buurtinitiatieven als uitvalsbasis, ontmoetingsplaats en potentieel verdienmodel.

  • Geef maatschappelijk vastgoed een eigen status met eigen regelgeving
  • Maatschappelijk vastgoed heeft een maatschappelijke waarde en staat los van de Wet Markt en Overheid, opbrengsten hoeven niet marktconform en gebruik en invulling wordt bepaald in samenspraak met de lokale samenleving
  • Ondersteun de gemeenten (financieel) om het vastgoed los te maken van de gemeentelijke boekhouding

  4. Experimenteer met meervoudige democratie

  1. DSC_0353

  Onze democratie is nodig toe aan vernieuwing waarbij diverse vormen van democratie naast elkaar staan en elkaar versterken.

  • Innoveer en experimenteer actief en zo divers mogelijk met nieuwe vormen van democratie (zowel representatieve als participatieve democratie) en maak hiervoor een actieplan
  • Maak maatschappelijke problemen vertrekpunt van de oplossing. Geef hierin ruimte aan verscheidenheid en variëteit. Pas regels en structuren hierop aan.

  5. Prioriteer en ondersteun het zwakste belang

  aandachtswijk rotterdamEen volwaardige positie voor maatschappelijke initiatieven is niet vanzelfsprekend en niet alle gebieden en groepen hebben een gelijkwaardige uitgangspositie.

  • Geef aandacht waar dat nodig is: oude stadswijken, krimpgebieden en platteland
  • Ondersteun en faciliteer maatschappelijke initiatieven die het nodig hebben in een transitie naar zelforganisatie
  • Maak mogelijk dat maatschappelijke initiatieven onafhankelijke ondersteuning in kunnen huren
  • Investeer in regionale en landelijke kennis- en ondersteuningsnetwerken voor vrijwillige inzet

  De uitgebreide BewonersAgenda is ondertekend door 150 personen en organisaties. Kijk hier.

  De BewonersAgenda is opgehaald en opgetekend door het LSA: het landelijk netwerk van bewonersgroepen, zelfstandige buurthuizen, buurtcoöperaties, collectieve wijkondernemingen en BewonersBedrijven. Het LSA bundelt lokale kracht en stimuleert eigen regie. 

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >