LSA werkt samen in de participatiecoalitie aan aardgasvrije wijken

 • We moeten van het gas af, dat is een grote opgave. Een opgave waarbij bewonersinitiatieven en bewonerscollectieven een grote rol kunnen spelen.

  Dat de energietransitie er komt is een gegeven. Wat dit concreet behelst, wordt langzaam steeds duidelijker. Hoe we het gaan doen en wie er allemaal op welke wijze gaan meeprofiteren, dat zijn keuzes die gemaakt moeten en kunnen worden. En de antwoorden op deze vragen zullen mede de kans van slagen van de energietransitie bepalen. Het LSA wees al eerder op het onbenutte potentieel van vele bewonersinitiatieven en collectieven op het gebied van energie en duurzaamheid, en hield een pleidooi voor een lokale, bewonersgedreven en collectieve aanpak van de energietransitie.

  Om daar een goede invulling aan te geven hebben we de handen ineen geslagen in de participatiecoalitie. Uit het concept-Klimaatakkoord:  “Cruciaal is dat bewoners gaan meedenken en meedoen in de transitie naar aardgasvrije wijken. Dit gaat niet vanzelf. De Natuur en Milieu Federaties, Energie Samen, Energieloketten, HIER, Buurkracht en LSA Bewoners hebben de afgelopen jaren veel ervaring mee opgedaan met het laten meedenken en meedoen van bewoners. Gezamenlijk vormen zij de participatiecoalitie en hebben ze een plan voor een bewoners ondersteuningsstructuur gemaakt waarmee ze decentrale overheden kunnen ondersteunen bij het participatieproces om te komen tot een uitvoeringsplan op wijkniveau. Gemeenten behouden altijd de vrijheid om hier al dan niet gebruik van te maken.”

  Wij staan klaar om aan de slag te gaan met ambitieuze bewonersgroepen in de LSA-wijken. Want ook in grootstedelijke aandachtswijken zien we volop mogelijkheden.

   

 • Meer van onze leden

  Hilversum Verbonden

  Hilversum Verbonden

  Hilversum Verbonden stimuleert samenwerking en verduurzaming. Wij willen vernieuwers met constructieve ideeën ...

  Lees meer >
  Huurders Koepel Acantus

  Huurders Koepel Acantus

  Huurderskoepel Acantus vertegenwoordigt de belangen van de 13.000 huishoudens van Woningstichting Acantus in ...

  Lees meer >
  12Bloom

  12Bloom

  12Bloom is een buurtplatform voor individuele en collectieve dromen, wensen en plannen die de diversiteit van de ...

  Lees meer >