Inspiratie uit internationale samenwerking

 • Om je eigen werk beter te begrijpen helpt het om het af en toe in een internationale context te plaatsen. Daarom ging ik in juni naar de conferentie van de International Federation of Settlements (IFS). Ik werd namens LSA bewoners als kandidaat-bestuurslid voorgedragen en deed veel inspiratie op van bewegingen in het buitenland. Wat me opviel deel ik in deze blog.

  Wat is het IFS?

  Wat is het IFS eigenijk? Het is een wereldwijde vereniging van nationale, regionale en lokale organisaties die zich inzetten om gemeenschappen te versterken. IFS wil een ​​inclusieve mondiale gemeenschap opbouwen door mensen die lokaal werken aan sociale rechtvaardigheid te ondersteunen, inspireren en verbinden.

  Het zal je dan ook niet verbazen dat er tussen IFS en het LSA en haar leden veel raakvlakken zijn. Een organisatie met leden die net als LSA bottom-up zijn georganiseerd en zich in de haarvaten van de samenleving bevinden. IFS kent een lange en indrukwekkende historie die begint in 1928. Om één van de wapenfeiten te noemen: na de val van de muur speelden de leden van IFS een belangrijke rol in het ondersteunen van NGO’s en overheden in het democratiseren van de samenleving in Oost-Europa en de Baltische Staten.

  Een van de meer recente wapenfeiten: de IFS Declaration on Democracy. Deze start heel treffend met de woorden: “We, the members of the International Federation of Settlements, agree that democracy is more than a method for governing organizations and for ensuring political representation in state governance.”  

  Met community leaders in het parlement

  Organisation Alternatives pour la Jeunesse et des Enfants uit Marokko nam de organisatie van het IFS-congres op zich. Naast IFS-leden sloten ook Marokkaanse parlementariërs en veel community leaders uit heel Marokko aan bij de bijeenkomst. We bespraken hoe we de positie van jeugd, vrouwen en minderheden in Marokko kunnen versterken. Mijn bijdrage ging over onze inspanningen voor het versterken van onze democratie en hoe LSA op haar manier bijdraagt aan een sterkere maatschappelijke democratie: Is there a democratic crisis in the NetherlandsZo zetten we in op meer participatieve democratie, community building en buurtrechten. 

  Wat kan Nederland leren? 

  Wat viel mij op? Landen zoals de Verenigde Staten, Finland, Frankrijk, Kenia en Nederland opereren binnen een heel andere (historische context). Toch vinden de leden elkaar in hun zoektocht naar de best mogelijk functionerende democratie. Het viel mij op dat Nederland wat schril afsteekt als het gaat om de civil society. Hier in Nederland is het maatschappelijk middenveld nog nauwelijks georganiseerd en komt ze niet genoeg aan tafel bij politiek en beleidsmakers. In veel andere landen is democratie een stuk minder technocratisch en is de (partijpolitieke) representatieve democratie minder dominant.

  We maken in Nederland nog nauwelijks een koppeling met grotere internationale doelen rondom mensenrechten en de Sustainable Development Goals. De Marokaanse Secretaris-Generaal van het Ministerie voor Mensenrechten presenteerde het actieplan voor mensenrechten en democratie. Het plan kwam tot stand met partijen uit het maatschappelijke middenveld en is gebaseerd op consensus. Het is concreet en actiegericht en iedere paragraaf eindigt met een kopje ‘capacity building’: hoe rusten we de samenleving toe op deze doelen en uitgangspunten? Actieve bewoners zouden ook in Nederland een duidelijke plek moeten hebben in het actieprogramma. 

  Wat mij betreft een leerpunt voor het programma Democratie in Actie dat we in Nederland hiervoor in het leven hebben geroepen en dat (helaas) de ondertitel ‘ voor en door gemeenten’  kreeg.


  Waarom IFS?

  Doordat LSA lid is van IFS kunnen we meedoen aan internationale programma’s. We pikken zo ook interessante aanpakken uit andere landen op. Die willen we ook graag een plek geven in de Nederlandse context. Via IFS kunnen we belangrijke kwesties onder de aandacht van een breed publiek brengen. Het IFS kan gevraagd en ongevraagd te adviseren aan de Verenigde Naties, zoals het regelmatig doet binnen bijvoorbeeld het United Nations Human Settlements Programma (UN HABITAT – for a better urban future). Ook de Nederlandse regering kijkt met belangstelling naar VN-verdragen die zij geregeld ondertekent of ratificeert. Ik blijf onze internationale ervaring met jullie te delen en werk graag samen. Wil je jouw ervaringen delen? Ik ontvang graag een mail via thijs@lsabewoners.nl. 

  Zelf op de hoogte blijven van het werk van IFS? De beste manier is het liken en volgen van hun Facebook-pagina.

 • Meer van onze leden

  Stichting Kleinbedrijf

  Stichting Kleinbedrijf

  De Stichting Kleinbedrijf stelt zich ten doel een 'ondernemerschapsmodel' te ontwikkelen dat voldoet aan 3 ...

  Lees meer >
  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, Eindhoven, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te ...

  Lees meer >
  DriveToConnect

  DriveToConnect

  DriveToConnect zet zich in voor het realiseren van een inclusieve samenleving en brengt daarvoor "Mensen en ...

  Lees meer >