Lokale fondsen sluiten aan bij LSA

 • Stichting Lokale Fondsen Nederland heeft LSA gevraagd om haar activiteiten grotendeels over te nemen. Het LSA doet dat graag en verwelkomt de lokale fondsen die bij de stichting zijn aangesloten met open armen. Thijs van Mierlo, directeur van het LSA: ‘Lokale fondsen genereren niet alleen geld, maar ook andere maatschappelijke initiatieven.’

  Lokale Fondsen Nederland (LFN) is in 2013 opgericht met de missie om in iedere gemeente een lokaal fonds op te richten. Inmiddels zijn ongeveer vijfendertig lokale fondsen actief en een tiental is in ontwikkeling. De stichting heeft de afgelopen jaren veel kennis vergaard over het oprichten van een lokaal fonds en er is een gedegen e-learning-programma opgezet. Maar nu heeft de stichting een organisatie gevonden – het landelijk samenwerkingsverband actieve bewoners – die vanuit eenzelfde doelstelling handelt en de community van lokale fondsen een plek kan geven in een breder verband met een diversiteit aan leden, van BewonersBedrijven en coöperaties tot bewonersinitiatieven. De gedachte is: hoe breder het palet, hoe meer kruisbestuiving en uitwisseling van kennis kan plaatsvinden.

  LFN heeft het LSA benaderd om een groot deel van haar activiteiten over te nemen. De aangesloten lokale fondsen krijgen nu een eigen plek binnen LSA, naast andere bewonersinitiatieven als BewonersBedrijven, coöperaties, en andere ondernemende initiatieven. Thijs van Mierlo, directeur van het LSA hoopt dat zoveel mogelijk lokale fondsen zich zullen aanmelden.

  In hoeverre komen de missies van Lokale Fondsen Nederland en LSA overeen?

  “We werken al een tijd samen vanwege onze raakvlakken. Beiden stellen we de bewoner centraal. Onze achterbannen bestaan in beide gevallen uit gedreven bewoners die vanuit betrokkenheid de leefbaarheid van de lokale samenleving willen vergroten. Binnen het LSA zien we steeds vaker dat bewonersinitiatieven een lokaal fonds oprichten. Hoe meer lokale fondsen zich aansluiten bij het LSA hoe meer kennis tussen onze leden kan worden uitgewisseld over de manier waarop je zo’n fonds opricht en beheert.”

  Wat is het voordeel van een lokaal fonds?

  “BewonersBedrijven, coöperaties, en andere ondernemende initiatieven met een lokaal fonds zijn onafhankelijker van externe financiering. Daardoor kunnen ze de winst veel gerichter laten terugvloeien in de wijk. Er zijn energiecoöperaties die winst maken met de energie die ze opwekken, die kunnen ze via een lokaal fonds op een transparante manier weer in de wijk investeren. Andere lokale fondsen vragen particulieren en bedrijven om financiële steun. Ook hier geldt dat de bewoners veel meer invloed krijgen op de verdeling van de geldstromen. En voor de geldschieters – de particuliere bedrijven – is het ook rendabel om direct in de eigen buurt te investeren en de leefbaarheid te vergroten. Hoe welvarender de wijk, hoe beter dat is voor de lokale bedrijven. Er ontstaat een hele gezonde kleine kringloop.”

  “De de kracht van een lokaal fonds schuilt niet alleen in de aanwezigheid van eigen geld alleen.”

  “De de kracht van een lokaal fonds schuilt niet alleen in de aanwezigheid van eigen geld alleen. Wat minstens even belangrijk is, is dat een lokaal fonds zijn kennis, kunde en netwerk kan delen met andere bewonersinitiatieven. Een lokaal fonds lokt ook weer andere initiatieven uit. Dat zag je bijvoorbeeld in Leiden bij H.L. Druckerfonds in Leiden. Tot 1 juli stelde dat fonds 100 x 250 euro beschikbaar voor ‘kleine coronahulp’. Met groot succes. Mensen legden een puzzelbieb aan, stelden voedselpakketten samen voor een seniorenflat, ontwierpen beschermende 3D-maskers, het ene initiatief na het andere kwam van de grond.”

  Wat kan LSA betekenen voor lokale fondsen?

  “Wij nemen de doelstelling van LFN over om het aantal lokale fondsen te vergroten en ook om de bekendheid met het fenomeen lokaal fonds te vergroten. Lokale fondsen kunnen daarnaast binnen het LSA een eigen netwerk vormen om elkaar te ontmoeten, inspireren en kennis te delen. Lokale fondsen kunnen ook bij het LSA terecht voor ondersteuning bij het vormen van een visie en strategie, het vormen van een sterk bestuur en bij contacten leggen met de buurt. We kunnen de specifieke behoeften van lokale fondsen meenemen in onze belangenbehartiging voor bewonersinitiatieven. De fondsen kunnen natuurlijk ook nog altijd gebruik maken van het e-learning materiaal dat LFN heeft ontwikkeld.”

  “Lokale fondsen kunnen ook bij het LSA terecht voor ondersteuning bij het vormen van een visie en strategie, het vormen van een sterk bestuur en bij contacten leggen met de buurt.”

  Wat kunnen lokale fondsen de komende tijd verwachten van het LSA?

  “We gaan eerst gesprekken voeren met de achterban van LFN, zodat we goed in beeld krijgen wat de kracht van lokale fondsen is en wat hun behoeften zijn. LSA doet de laatste twee jaar al uitgebreid onderzoek naar de financiering van maatschappelijke initiatieven, omdat wij ervan overtuigd zijn dat op dat vlak innovatieve financiële instrumenten nodig zijn. De kennis van lokale fondsen is daarbij van cruciaal belang. We zullen het e-learning-materiaal van LFN ons dan ook eigen maken, zodat we deze kennis ook goed kunnen uitdragen. Ook zullen we contacten leggen met belangrijke stakeholders en kennisdragers van de lokale fondsen. Ondertussen werken we aan aanvullende financiering om meer ambities te kunnen realiseren. Ik zie in ieder geval uit naar de nabije toekomst. De lokale fondsen zijn een grote aanwinst voor onze achterban. Het is een groep met heel veel potentie en veel betrokken actieve bewoners. Ik zal met heel veel plezier met en voor ze gaan werken.”

  LOKALE FONDSEN GAAT SAMEN MET LSA Met ingang van vandaag neemt LSA alle activiteiten over van de Stichting Lokale Fondsen Nederland. Daarmee is de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd aan ruim dertig lokale fondsen in Nederland die bij de stichting zijn aangesloten. De ondersteuning past bovendien uitstekend bij het bestaande netwerk van LSA, zoals bewonersinitiatieven, buurtbedrijven en buurthuizen. Lees het hele persbericht.

  LOKAAL FONDS TWENTSE NOABERS Een groot deel van de achterban van de Stichting Lokale Fondsen Nederland krijgt een plek krijgt binnen de organisatie van LSA bewoners. Reinder Witting van Het Twentse Noabers Fonds legt uit waarom je als bewonersinitiatief een fonds opricht. “Al snel merkten we dat je er alleen met kennis, de juiste adressen en een paar tientjes uit eigen broekzak nog niet bent.” Lees verder.

  SLUIT JE AAN ALS LID Het LSA is de landelijke vereniging van en voor jullie. We zetten ons samen in voor ruimte en mogelijkheden voor bewonersinitiatieven, van wijkplatforms tot BewonersBedrijven – en sinds vandaag ook voor lokale fondsen! We delen kennis, we ontwikkelen projecten, we beïnvloeden beleid, we zorgen voor ontmoeting tussen de geweldige initiatieven in het land. Bewonersinitiatieven kunnen lid worden voor 50 euro per jaar.

  Ik ontvang graag de LSA-nieuwsbrief

  Als je je aanmeldt, houden we je op de hoogte over lokale fondsen en ander LSA-nieuws zoals artikelen met tips en voorbeelden uit de praktijk en uitnodigingen voor (online) bijeenkomsten.

 • Meer van onze leden

  Loftbewoner-S

  Loftbewoner-S

  De Bewonersvereniging Loftbewoner-s organiseert activiteiten voor en door bewoners (buren). Op deze manier wil zij ...

  Lees meer >
  Stichting J&S Projecten

  Stichting J&S Projecten

  Wat wil stichting J&S projecten precies? De afkorting J&S staat voor Jongeren & Senioren. De stichting ...

  Lees meer >
  Kerngroep wijk- en dorpsraden Breda

  Kerngroep wijk- en dorpsraden Breda

  Als vertegenwoordigers van ieder stadsdeel of gebied van de gemeente Breda  organiseert de Kerngroep wijk- en ...

  Lees meer >