Koninklijke onderscheiding Henk Cornelissen

 • Op 4 september 2014, tijdens zijn afscheidssymposium, is scheidend directeur van het LSA, de heer Henk Cornelissen, bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Cornelissen (65) ontving de onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten voor het versterken van bewonerskracht.

  Cornelissen ontving de onderscheiding tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners uit handen van de burgemeester Rob van Gijzel  van de gemeente Eindhoven en in aanwezigheid van ruim 100 genodigde bewoners, bestuurders, familie en vrienden.

  100902_06_02_LSA

  Verdiensten voor het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners)

  Cornelissen werkte vanaf 1989 voor het LSA.

  Onder zijn leiding verandert het LSA van een project  van het Landelijk Centrum Opbouwwerk naar een landelijke zelfstandige vereniging van actieve bewoners. De missie van de vereniging is al 25 jaar:  ‘Bewoners werken samen om de leefbaarheid in hun buurt te vergroten en de positie van actieve bewoners te versterken.’

  Onder Cornelissens leiding groeide de landelijke vereniging van en voor bewoners LSA uit tot een krachtige en innovatieve organisatie die succesvol is in het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij de leefbaarheid in hun wijk en het versterken van de positie van bewoners als samenwerkingspartner en initiatiefnemer. De focus ligt daarbij altijd op de bewoners uit achterstandsgebieden.

  Zo heeft hij met de vereniging de Asset-Based Community Development-methodiek naar Nederland gehaald en heeft hij deze bottom-up methodiek handen en voeten gegeven. Ook is hij de initiator van het bewonersactiveringsproject Kan wél! waar vele honderden bewonersinitiatieven uit voortgekomen zijn. Hij heeft met de vereniging het project ‘Tweede Kamerleden adopteren een aandachtswijk’ opgezet dat nu al meer dan 2 decennia succesvol draait. Hij stond aan de wieg van het bewonersbudgettensysteem: vouchers voor bewoners. Een methodiek waar bewoners de mogelijkheden krijgen om initiatieven in eigen beheer op te zetten.  Hij is de organisator van vele nationale en internationale conferenties en bijeenkomsten op het gebied van bewonersparticipatie, altijd gericht op de bewoners zelf. Hij heeft met de vereniging LSA het innovatieve en experimentele project BewonersBedrijven opgezet, waar bewoners een bedrijf opzetten zonder winstoogmerk met de bedoeling hun eigen buurt fysiek, sociaal en economisch vooruit te helpen.

  Ella Vogelaar, oud-minister Wonen, Wijken en Integratie, zegt over de Koninklijke Onderscheiding: “Ik heb Henk leren kennen als een stevige onderhandelaar, die het bewonersperspectief altijd voorop stelt. Door zijn brede en ook internationale netwerk heeft hij nieuwe ontwikkelingen in Nederland geïntroduceerd. Ik denk daarbij aan de ‘Kan wél!’ campagne en zeer recent  de ‘BewonersBedrijven”. Henk is een voorbeeld van iemand die burgerkracht weet te organiseren.”

  Ronald Paping, directeur Woonbond: “Henk is al een eeuwigheid actief om de belangen van bewoners te behartigen. Hij doet dat op zijn eigen rustige manier, maar vol passie. Opvallend is dat hij aan de ene kant continuïteit van enige decennia waarborgt, maar aan de andere kant sturend is geweest om het LSA met de nieuwe ontwikkelingen te laten meegaan. Henk zijn agenda is het ontwikkelen van de kracht van de bewoners: een emancipatorische project.”

  Staf Depla, wethouder van de gemeente Eindhoven. “Henk heeft een belangrijke bijdrage geleverd dat de inwoners van de aandachtswijken niet het etiquette “zielig” gekregen hebben maar het etiquette ‘strijdbare en initiatiefrijke” inwoners die samen de toekomst van hun buurt willen en kunnen bepalen. Als serieuze gesprekspartners van lokale overheden, corporaties maar ook van de landelijke politiek en ministers.”

  Noot:

  Ter gelegenheid van het afscheid van Henk Cornelissen hebben wij een boekje samengesteld: een Liber amicorum, oftewel een vriendenboekje. In de publicatie ‘Kracht van Bewoners’ vind je essays en bijdragen van verschillende mensen waar Henk in zijn lange carrière mee heeft samengewerkt. Van publicist Jos van der Lans, tot oud voorzitter van Aedes: Willem van Leeuwen. En van natuurlijk van actieve bewoners van het eerste uur, zoals Cees van der Veur. Het boekje is hier te downloaden.

 • Meer van onze leden

  Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen

  Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen

  Ontmoetingsplek de Veldhoek is er voor bewoners van de Veldhoek en senioren uit ...

  Lees meer >
  Wijkcommissie Het Gegraaf

  Wijkcommissie Het Gegraaf

  Wijkcommissie Het Gegraaf in Valkenswaard  is van en voor bewoners. De wijkcommissie is ook formeel aanspreekpunt ...

  Lees meer >
  Twentse Noabers Fonds

  Twentse Noabers Fonds

  Onder het motto: 'Maak jouw stukje Twente mooier' maakt het  Twentse Noaber Fonds initiatieven van bewoners in ...

  Lees meer >