Voorbeeld: belanghebbendenkaart participatie (Hilversum)

 • Participatie’ is een belangrijk sleutelwoord bij de invoering van de Omgevingswet. Er zijn verschillende momenten waarop dit belangrijk is: als je een idee hebt, als daar een plan voor gemaakt wordt, als het plan gerealiseerd wordt en als de uitvoering ervan geëvalueerd wordt. In al deze fases is het belangrijk om belanghebbenden te betrekken. In de Omgevingswet is deze participatie als vereiste opgenomen, maar het wordt aan de overheid overgelaten hoe deze vormgegeven wordt.

  De Argumentenfabriek heeft voor de gemeente Hilversum een zogenoemde Belanghebbendenkaart gemaakt. Deze kaart geeft weer wat er volgens belanghebbenden (initiatiefnemers, het college en ambtenaren, raadsleden, omwonenden, omliggende bedrijven en maatschappelijke organisaties) belangrijk is bij participatie bij de aanvraag van een omgevingsvergunning binnen de Omgevingswet

  Omgevingsvergunning, participatie en de Omgevingswet

  Een omgevingsvergunning heb je nodig als je een activiteit of project gaat organiseren. Je vraagt hem als initiatiefnemer aan bij de gemeente. Straks ben je als initiatiefnemer, die een omgevingsvergunning aanvraagt, zelf verantwoordelijk om de participatie te organiseren. Zowel bedrijven, organisaties, bewoners en overheden (waaronder de gemeente zelf) kunnen initiatiefnemer zijn.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist over het toekennen van een omgevingsvergunning. Daarbij worden zij geadviseerd door ambtenaren. Als het initiatief afwijkt van het omgevingsplan, dan adviseren (ook) de gemeenteraadsleden het college. Daarbij moet er altijd rekening gehouden worden met de belangen van de belangrijkste groepen belanghebbenden. Dit kunnen zowel individuele als gezamenlijke belangen zijn. Om deze belangen duidelijk te krijgen, is een initiatiefnemer verplicht om deze belanghebbenden te laten participeren in het proces. De gemeente zal bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning dan ook toetsen of deze participatie voldoende is geweest.

  Belanghebbendenkaart participatie
  De Belanghebbendenkaart participatie van De Argumentenfabriek. Klik hieronder op de pdf voor een grotere versie.
 • Meer van onze leden

  Stichting Beste Buren

  Stichting Beste Buren

  4 buurtbewoners/ondernemers uit de Baarsjes en Bos & Lommer  in Amsterdam accepteerden niet zomaar  dat op ...

  Lees meer >
  Het Vogelnest

  Het Vogelnest

  Broedplaats Het Vogelnest in Dordrecht biedt een plek waar buren samen dromen kunnen realiseren. Een ...

  Lees meer >
  Stichting Groenkracht

  Stichting Groenkracht

  De doelstelling van de Stichting Groenkracht is het verbinden van personen en plaatsen in Delft en omgeving om ...

  Lees meer >