Vennootschapsbelasting

 • Je aangifte vennootschapsbelasting (vpb) gaat over de belasting die je als bv of nv betaalt over je winst. Veel BewonersBedrijven zijn een stichting of vereniging maar moeten wel rekening houden met het afdragen van vpb. Wat is het tarief van de vennootschapsbelasting?

  Bij de oprichting van een stichting of vereniging krijg je de vraag voorgelegd of je al dan niet voor de vpb belastingplichtig meent te zijn. Je antwoord is daarbij niet per se definitief. In een later stadium kan de inspecteur altijd van mening zijn dat er wel een zogenaamde ‘beperkte belastingplicht’ bestaat of is ontstaan.

  Wanneer is dat het geval? Uit jurisprudentie blijkt dat stichtingen en verenigingen in principe vennootschapsbelasting moeten betalen als zij activiteiten ontwikkelen in het economisch verkeer, die concurreren met activiteiten van andere ondernemingen en waarbij een winststreven aanwezig is. Onder een winststreven verstaat de fiscus bijvoorbeeld wanneer je stichting of vereniging met een zekere regelmaat over exploitatie overschotten beschikt.

  Tarief vennootschapsbelasting en vrijstellingen

  Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 20% over winsten tot €200.000 per jaar. Boek je meer fiscale winst, dan betaal je daarover 25% vennootschapsbelasting. Verenigingen en stichtingen die als instelling een sociaal belang behartigen en wier inkomsten hoofdzakelijk worden verkregen door de inzet van vrijwilligers zijn tot een maximale fiscale winst van €15.000 per jaar vrijgesteld van vpb. Is de fiscale winst in een jaar en de daaraan voorafgaande vier jaar bij elkaar niet meer dan €75.000 dan geldt dezelfde vrijstelling. Belangrijk bij het bepalen van de winst is dat de kosten van vrijwilligers in aftrek mogen worden gebracht, waarbij fictieve bedragen mogen worden gehanteerd.

  Verder geldt voor de wet dat ‘instellingen waarbij het streven naar winst geheel ontbreekt of van bijkomstige betekenis is en/of instellingen waarbij de behartiging van een algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat’ tevens vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting.

  Lees voor meer informatie op de website van de Belastingdienst: Wanneer moet een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie aangifte doen?

  Bronnen: Dorpshuizen.nl, Belastingdienst

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >